Startside

Mandag
07 august
til
30 oktober
KUNSTNERISK UDØVENDE
Kom og vær kunstnerisk udøvende en gang om ugen fra 16:00 til 19:00.
Akvarelmaling
Bothmergymnastik
Eurytmi
Meditation.

Der serveres varm suppe og boller kl.17.
Gratis børnepasning.
Se datoerne her:
Læs mere...

16-19
Tirsdag
12 september
til
05 december
Mysteriedrama
Studiekreds
Enhver der føler interesse for at studere Rudolf Steiners tredje mysteriedrama
Tærsklens Vogter
inviteres hermed til studiearbejde.
Vi mødes hver anden tirsdag (i ulige uger).
Venlig hilsen
Klaus Barfod tlf 47 38 77 35

19:00
Mandag
25 september
til
30 oktober
EURYTMI
Nu kan man igen gå til eurytmi i København. Det foregår hver mandag på Rathsacksvej fra kl. 16-17 og koster 50 kr. pr. gang.
Det er Vivian Thorborg der underviser.
Arr: Aftenskolen Kildevæld i Antroposofisk Selskab.
Læs mere...

16-17
Torsdag
26 oktober
PLANTER OG MENNESKER.
– Om lægeplanternes historie, udvikling og anvendelse.
Foredrag ved Hans Peter Abrahamsen

Hvilke kræfter virker ind på planternes vækst? Hvordan er planter forbundet med mennesket, og hvad gør nogle planter virksomme i form af lægemidler? Som eksempel omtales Allergicas lægemiddel Heparon, der indeholder lægeplanter, som gartneriet Mercurialis dyrker og laver ekstrakter af.
Læs mere...
Entré: 60 kr .
19:30
Fredag
27 oktober
til
29 oktober
The Forces Behind the Zodiac Trigons
Ursula Zimmermann
- and Their Relations to the Elements.
Eurytmi-workshop
Hvilken kraft gemmer der sig i Dyrekredsens trigoner?
Hvorledes forholder de sig til elementerne: jord, vand, luft og ild?

De tolv stemninger af Rudolf Steiner, om planeternes gang gennem Dyrekredsen, danner grundlag for de eurytmiske øvelser og samtaler. Der vil her blive fokuseret på forholdet til de fire elementer: jord, vand, luft og varme/ild. Workshoppen er en fortsættelse af tre tidligere kurser, men det er muligt at springe ind også uden forkundskab. (Se intro-tilbud torsdag d. 19. oktober kl. 19:30)
Kurset holdes primært på engelsk, men med mulighed for oversættelse begge veje.
Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: 700.- / 500.- inkl forplejning . Tilmelding: info@vendepunkt.com

19.00
Lørdag
04 november
VOR TIDS MØDE MED ÅNDSVIDENSKABEN
- hvordan bliver mødet væsensagtigt og eksistentielt?
Seminar ved Anders Høier

Mange moderne mennesker oplever en stor udfordring og ofte en afmagtssituation i studiet af det spirituelle liv, af skæbneforhold og af menneskets hele væsen. I en sådan situation behøver tanken bevægelighed, og her kan Goethes erkendelsesmetode virke belivende og styrkende, ja, bruges i et nutidigt studie af åndsvidenskaben! Som den første moderne videnskabsmand formåede han at tage afgørende skridt bl.a. i sin naturbetragtning. Hans helhedsbetragtning og store åbenhed er i dag en enestående mulighed til at kunne forbinde sig med det væsensagtige, ja, vokse ind i et åndeligt indhold! Goetheanismen kan derfor ses som en fremtidsimpuls – en vej til nutidens åndsvidenskab. Læs mere...
Entré: 250/150 kr .
14-17
Mandag
06 november
MADSTUDIEGRUPPE
Gruppen laver ikke mad.
Vi går til baggrunden for en sund føde.
Mandag i ulige uger indtil påske.
Læs mere...

19:00
Torsdag
09 november
VITALITET - FRA MULD TIL KØKKEN.
Foredrag ved Jens-Otto Andersen

Vores grøntsager, frugter, korn og mælk er mere end blot mineraler, proteiner, fedtstoffer osv. De er også mere eller mindre vitale. Videnskaben genopdager i vor tid vitaliteten i de fødevarer, der bidrager til vores egen vitalitet, vores følelse af overskud og fulde batterier, vores evne til at modstå infektioner og diverse dårligdomme. Vi skal følge vitaliteten fra mulden i jorden og helt ind i køkkenet. – Hvordan skal vi håndtere og tilberede vores fødevarer, så vi bevarer vitaliteten?
Læs mere...
Entré: 60 kr .
19:30
Fredag
10 november
til
11 november
Mennesket og fellesskapet.
dr. philos. Hans Kolstad
Antroposofiens betydning for menneskeheten idag
Kurset tar sikte på å formidle en dypere forståelse av menneskehetens åndelige situasjon sett i et antroposofisk perspektiv. Følgende emner vil bli tatt opp:
- Menneskets åndelige opprinnelse og utviklingshistorie
- Kristus’ betydning for mennesket idag
- Menneskehetens åndelige fødsel
- Vår tid åndelig belyst
- Grunnlaget for en åndsvitenskap belyst ut fra menneskehetens fremtidige utvikling
- Menneskehetens åndelige innvielse i den kommende tid
Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: Ialt kr 650.- inkl fuld forplejning . Tilmelding: info@vendepunkt.com

19:30
Onsdag
15 november
til
20 november
ELEMENTERNE
International konference for kvinder i landbruget
Konferencen foregår på tysk, men hvis det ønskes vil der blive dansk oversættelse. Det var Maria Thun der i sin tid tog initiativ til denne årlige konference for landbrugkvinder.
Mere information hos Elke Lorenzen tlf 7447 5479Tilmelding: el@lundsgaarde.dk

Lørdag
18 november
SPROG SOM UDTRYK FOR SJÆLEN
Seminar ved Paul Klarskov
Paul Klarskov har arbejdet som sprogformer og skuespiller i mange år. Han introducerer os til, hvordan vi kan bruge sprogformning i forbindelse med skuespil og fortælling. Vi øver os i at bringe sprog, kroppens udtryk og rummet i samspil. Vi bruger digte og eventyr, som vi omsætter til et lille spil. Vi arbejder med karakterer, som giver udtryk for indre følelser og stemningsbilleder.
Seminaret henvender sig til alle, der interesserer sig for skuespil, fortælling og sprogformning. Læs mere...
Entré: 250/150 kr .
10-15
Fredag
24 november
ANTROPOSOFISK MEDICIN
Foredrag ved Dr. Matthias Girke.
Hvad kan den antroposofiske medicin bidrage med til at løse de sundhedsmæssige udfordringer i nutiden? Om de vigtigste temaer for arbejdet i den Medicinske Sektion ved Goetheanum.

Den Medicinske Sektion under det Almene Antroposofiske Selskab fik i efteråret 2016 ny ledelse, lægerne Dr. Matthias Girke og Georg Soldner. De har siden da udviklet en ny strategi for sektionens arbejde. Målet med informationen til offentligheden er at vise, at antroposofisk medicin er forståelig, kan formidles og har påviselig effekt. Vedr. sidstnævnte vil man særligt satse på 5 områder: Fødselshjælp/børnesygdomme, infektionssygdomme, depression, kræft samt behandling af uhelbredelige patienter. Foredraget holdes på tysk.
Entré: 60 Kr. .
19:30
Torsdag
30 november
ASKEPRÆPARATER SOM ERSTATNING FOR PESTICIDER
- en livsopgave.
Foredrag ved Verner Andersen

Landbruget bekæmper i stigende omfang skadevoldere – dvs. svampesygdomme, skadedyr og ukrudt – med pesticider og GMO-løsninger. Rudolf Steiner omtalte imidlertid allerede i 1924 mulighederne for at håndtere skadevoldere med metoder, der holder sig inden for det levendes rammer. En af metoderne er brug af askepræparater. Verner Andersen ejer en frugtplantage, og et primært ledemotiv for hans liv er opnåelse af en dybere indsigt i askepræparaternes natur og virkemåde.
Læs mere...
Entré: 60 kr. .
19:30
Lørdag
09 december
DE TO JESUSBØRN I RENÆSSANCEKUNSTEN - LEONARDO OG RAFAEL
Seminar på norsk med Trond Skaftnesmo
Dødehavsrullerne viser, at der i Judæa i tiden omkring Jesu fødsel var forventet en præstelig såvel som en kongelig Messias. Dette stemmer også med evangeliernes beretninger. Når vi så støder på kunstneriske fremstillinger fra renæssancen med ”et ekstra Jesus-barn”, lyser et uventet meningsdyb pludseligt frem bag historiens slør.
I vort seminar vil vi belyse denne tematik med mange eksempler på hvor vi finder de to Jesusbørn i renæssancekunsten – hos Leonardo og hans elever samt hos Rafael i nogen af hans mest kendte malerier. Læs mere...
Entré: 270/170 kr .
10-14:30
Søndag
07 januar
BETHLEHEM-STJERNEN
Et helligtrekongersstævne
Kl 11:15 - 12:30 Foredrag : "HVORNÅR BLEV JESUS FØDT?”,
Søren Toft beretter om en astronoms rationelle tilgang til et gammelt bibel-spørgsmål.

kl 13:30 - 15:00 Foredrag: "DE ØSTERLANDS VISE, DE TRE STJERNEMÆND”
Hvor kom de fra? Hvem var de, hvad forventede de, og hvad oplevede de?
Hvilken stjerne fulgte de?"
Åndsforskeren Winfried Walther beretter detaljeret ut fra flere vintres arbejde i akasja-krøniken, Jordens hukommelse.

Læs mere...

11:15-16
Fredag
02 februar
ANTROPOSOFISK VOKSENVEJLEDER
Efteruddannelse
Efteruddannelsen som antroposofisk voksenvejleder er et tilbud til den, som arbejder med at instruere og vejlede andre voksne i at arbejde i et Rudolf Steiner-dagtilbud. Det kan være elever, jobpraktikanter, praktikanter fra et seminarium eller andre under uddannelse. Det kan også være nye kolleger eller en kollega som skifter stue/gruppe, og har brug for noget vejledning.
6 kursusdage: 2.februar, 2.marts, 3.marts, 6.april, 7.april, 4.maj 2018

Tilmelding senest 1.december 2017
Læs mere...
Tilmelding: kontakt@praktikvejleder.dk

9-16