Startside

Mandag
07 august
til
30 oktober
KUNSTNERISK UDØVENDE
Kom og vær kunstnerisk udøvende en gang om ugen fra 16:00 til 19:00.
Akvarelmaling
Bothmergymnastik
Eurytmi
Meditation.

Der serveres varm suppe og boller kl.17.
Gratis børnepasning.
Se datoerne her:
Læs mere...

16-19
Søndag
20 august
til
01 september
COLOUR IN THE ELEMENTS - ELEMENTS OF COLOR
Summer University at the Science Section
Languages: English and Chinese Mandarin
Læs mere...

7:30
Onsdag
23 august
ASTROFYSIK OG TIDERNES BEGYNDELSE
Foredrag ved Søren Toft, antroposofisk astronom.
I løbet af 1900-tallet udviklede astronomien sig i en bestemt retning: Astrofysikken.
Vi ser på udvalgte astrofysiske fænomener, der tjener som grundlag for standardteorien for Universets Udvikling. Nogle har kaldt det big bang teorien.
I foredraget vil denne fortælling blive fortalt, så man kan ane strukturelle lighedspunkter med biblens skabelsesberetning og Rudolf Steiners Videnskaben om det skjulte.
Foredraget er Paulusgruppens første arrangement efter sommerferien. Alle er velkomne.
Entré: 60 kr, medlemmer gratis. .
20-21:30
Fredag
25 august
til
27 august
ZIMMERMANN STÆVNE
Forberedelses gruppen
for medlemmer af Den Frie Højskole for Åndsvidenskab
Fælles studiearbejde om mantraerne fra 6. klassetime samt kapitel 9 i Frihedens filosofi:
Fredag 25. - søndag 27. august 2017
Denne gang vil vi holde mantraerne fra 6. klassetime op imod kapitlet Frihedens idé

Temaet vil være menneskets bestræbelse på at holde ligevægt i verden som en nødvendig forudsætning for en esoterisk skoling.
Fra Menneskehedsrepræsentanten kender vi det plastisk formede udtryk af ligevægten mellem det luciferiske og det arimanske.
Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: Ialt kr 450.- . Tilmelding: Info@vendepunkt.com

19:00
Lørdag
02 september
til
03 september
DEN INDRE REJSE - INSPIRERET AF THOMASEVANGELIET
Weekendkursus med Jørgen Brahen Lauritzen
Den der har drukket af min mund,
skal blive som jeg er,
og jeg vil ham,
og det skjulte skal blive åbenbaret for ham.
(Fra Thomasevangeliet logion 108).
Tilmelding senest 28.august.
Læs mere...

10-18
Onsdag
04 september
til
05 september
JORDBUNDSFRUGTBARHED
Kursus i Biodynamisk Jordbrug
Modul 4:
Måling og forbedring af jordbundsmiljøet.
Læs mere...

Tirsdag
05 september
Mysteriedrama
Studiekreds
Enhver der føler interesse for at studere Rudolf Steiners tredie mysteriedrama
Tærsklens Vogter
inviteres hermed til et indledende orienteringsmøde.
Vi vil drøfte både studekredsens mødested og mødefrekvens, samt danne os et første overblik over mysteriedramaets forløb.
Venlig hilsen
Klaus Barfod tlf 47 38 77 35

19:00
Onsdag
06 september
DOXBIO - BARNDOM
Den norske mesterinstruktør Margreth Olin følger i sin seneste film et år i en børnehave, hvor børnene får lov at at gøre det de er bedst til: at lege - uden hensyn til læreplaner, læringsmål og andre diktater. Men hvorfor er en naturlig barndom egentlig undtagelsen snarere end reglen i vores samfund? Der er nok at spørge sig selv om i Olins sanselige og poetiske værk, der ikke blot lægger op til stor debat, men som også selv omsætter politik i praksis ved at indtage børnenes eget perspektiv på årstidernes skiften, de indbyrdes bryderier og venskaber og pædagogernes nærvær. En stille protest, der fortjener at blive hørt af mange.
Vises i mange biografer over hele landet. Læs mere...

Søndag
10 september
BIODYNAMISK HAVE(MARK)DYRKNING
Demonstrationsdag søn. d. 10.9.2017
Kom og vær med, så du kan se og mærke noget om, at det er let nok at dyrke biodynamisk i praksis.
Du vil kunne se, hvordan grønsagerne ser ud.
Kompost er sat op og vises. Vi sætter præparater til en kompostbunke. Såkalenderen forklares – let i praksis.
Hvorfor er det så lige bedst at dyrke og spise biodynamisk?
Tag gerne frø og poser/kuverter med til frø-bytning.

Læs mere...

11-17
Lørdag
16 september
HVORDAN KOMMER MAN IND I DEN ÅNDELIGE VERDEN?
Seminar på norsk ved Winfried Walther
I dette seminar vil Winfried Walther på baggrund af mange års meditative erfaringer lede os gennem konkrete øvelser, så vi selv kan lære at bygge vores egen “hytte”. Med øvelsen kan vi skabe et beskyttende rum for udflugter til de sjæleligt-åndelige verdener. Desuden vil Winfried give anvisninger på, hvordan vi kan opnå kontakt til vores skytsengel.
Seminaret henvender sig til alle, som ønsker at komme videre på deres indre vej gennem øvelser tilpasset hverdagen. Læs mere...
Entré: 250/150 kr .
10-15
Lørdag
23 september
til
23 september
VON DER GEWORDEN.........
Johannes Kiersch
Et debatarrangement, der handler om hvordan vi i dag omgås Rudolf Steiners værk. Oplever vi en ny bølge af Steiner-forståelse? Er der brug for at ny- og videreudvikle en jeg-kultur i Europa? Spørgsmål, der har meget at gøre med tidens debatter om Europa. Johannes Kiersch vil i oplæg og samtale drøfte disse spørgsmål med os. Det foregår på tysk. Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: i alt kr 350.- . Tilmelding: Info@vendepunkt.com

10-16:00
Onsdag
27 september
MENNESKETS FORDØJELSE
- antroposofisk set.
Foredrag ved Kirsten Skjærbæk
Vores almindelige opfattelse er, at vi opbygger vores krop ud fra madens indholdsstoffer, og at vi trækker energien ud af den og bruger denne energi til vedligeholdelse af vores krops funktioner.
Hvad nu, hvis det ikke forholder sig sådan? Tænk om vores krop bliver til ud fra luften, vi indånder og de sanseindtryk, vi har? At vi selv fortætter vores krop ud fra grundstoffer i luften og fra sjæleligt-åndelige kræfter, og at det vi især skal bruge maden til, er at overvinde den energi og de kræfter den indeholder for derigennem at udvikle og styrke vores egne kræfter?
I nutiden ses et stigende antal mennesker med fordøjelsesproblemer og livsstilssygdomme. Samtidig er vi udsat for et enormt sansebombardement. Hvordan hænger Rudolf Steiners anskuelse af menneskets fordøjelse sammen med de udfordringer nutidens mennesker står overfor? Det vil foredraget belyse.
Læs mere...
Entré: 100/80 kr .
19:30
Fredag
29 september
til
30 september
Michaels Morgenbudskab
Hans Brodal & Lotte J Lauersen
en social og åndelig udfordring
Workshop/seminar med debat v/Hans Brodal, SEA, www.socialekologi.nu
Vor civilisation er truet på mange livsområder. Og det er for de fleste klart at en nyorientering må til. Menneskeheden står over for kriser som må betegnes som katastrofale både globalt, på samfundsniveau og for det enkelte menneske.
Hvorledes kan vi som individer møde denne udvikling?
Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: Ialt kr 450.- inkl fuld forplejning . Tilmelding: Info@vendepunkt.com

19:30
Torsdag
05 oktober
SAMSPILLET MELLEM MENNESKE OG NATUR
Foredrag ved Niels Stokholm
De fire naturriger er på hver deres måde påvirket af visdomsfyldte hjælpende åndelige kræfter, der er med til at give en dybere forståelse for forskellene og samspillet mellem dem.

Læs mere...
Entré: 60 kr. .
19:30
Fredag
06 oktober
til
08 oktober
ORDETS KRAFT
- hvor kommer det fra, og hvor går det hen?

International konference
Hvad er det, der er så vigtigt med sproget?
Er det ikke nok at kunne forstå vores kommunikationspartner?
Hvordan virker sproget på os?
Forberedelsesgruppen har arbejdet med Rudolf Steiners foredrag om sproget som en del af mennesket og som middel til selvudvikling, men ikke mindst om sproget som et væsen i sig selv.
Hvor kommer sproget fra, og hvor går det hen?

Med hjertelige hilsener
Stephan Frister
Bente Møller
Dorthe Rosendahl

Læs mere...

14:00
Torsdag
26 oktober
PLANTER OG MENNESKER.
– Om lægeplanternes historie, udvikling og anvendelse.
Foredrag ved Hans Peter Abrahamsen

Hvilke kræfter virker ind på planternes vækst? Hvordan er planter forbundet med mennesket, og hvad gør nogle planter virksomme i form af lægemidler? Som eksempel omtales Allergicas lægemiddel Heparon, der indeholder lægeplanter, som gartneriet Mercurialis dyrker og laver ekstrakter af.
Læs mere...
Entré: 60 kr .
19:30
Fredag
27 oktober
til
29 oktober
The Forces Behind the Zodiac Trigons
Ursula Zimmermann
- and Their Relations to the Elements.
Eurytmi-workshop
Hvilken kraft gemmer der sig i Dyrekredsens trigoner?
Hvorledes forholder de sig til elementerne: jord, vand, luft og ild?

De tolv stemninger af Rudolf Steiner, om planeternes gang gennem Dyrekredsen, danner grundlag for de eurytmiske øvelser og samtaler. Der vil her blive fokuseret på forholdet til de fire elementer: jord, vand, luft og varme/ild. Workshoppen er en fortsættelse af tre tidligere kurser, men det er muligt at springe ind også uden forkundskab. (Se intro-tilbud torsdag d. 19. oktober kl. 19:30)
Kurset holdes primært på engelsk, men med mulighed for oversættelse begge veje.
Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: 700.- / 500.- inkl forplejning . Tilmelding: info@vendepunkt.com

19.00
Lørdag
04 november
VOR TIDS MØDE MED ÅNDSVIDENSKABEN
- hvordan bliver mødet væsensagtigt og eksistentielt?
Seminar ved Anders Høier

Mange moderne mennesker oplever en stor udfordring og ofte en afmagtssituation i studiet af det spirituelle liv, af skæbneforhold og af menneskets hele væsen. I en sådan situation behøver tanken bevægelighed, og her kan Goethes erkendelsesmetode virke belivende og styrkende, ja, bruges i et nutidigt studie af åndsvidenskaben! Som den første moderne videnskabsmand formåede han at tage afgørende skridt bl.a. i sin naturbetragtning. Hans helhedsbetragtning og store åbenhed er i dag en enestående mulighed til at kunne forbinde sig med det væsensagtige, ja, vokse ind i et åndeligt indhold! Goetheanismen kan derfor ses som en fremtidsimpuls – en vej til nutidens åndsvidenskab. Læs mere...
Entré: 250/150 kr .
14-17
Mandag
06 november
MADSTUDIEGRUPPE
Gruppen laver ikke mad.
Vi går til baggrunden for en sund føde.
Mandag i ulige uger indtil påske.
Læs mere...

19:00
Torsdag
09 november
VITALITET - FRA MULD TIL KØKKEN.
Foredrag ved Jens-Otto Andersen

Vores grøntsager, frugter, korn og mælk er mere end blot mineraler, proteiner, fedtstoffer osv. De er også mere eller mindre vitale. Videnskaben genopdager i vor tid vitaliteten i de fødevarer, der bidrager til vores egen vitalitet, vores følelse af overskud og fulde batterier, vores evne til at modstå infektioner og diverse dårligdomme. Vi skal følge vitaliteten fra mulden i jorden og helt ind i køkkenet. – Hvordan skal vi håndtere og tilberede vores fødevarer, så vi bevarer vitaliteten?
Læs mere...
Entré: 60 kr .
19:30
Fredag
10 november
til
11 november
Mennesket og fellesskapet.
dr. philos. Hans Kolstad
Antroposofiens betydning for menneskeheten idag
Kurset tar sikte på å formidle en dypere forståelse av menneskehetens åndelige situasjon sett i et antroposofisk perspektiv. Følgende emner vil bli tatt opp:
- Menneskets åndelige opprinnelse og utviklingshistorie
- Kristus’ betydning for mennesket idag
- Menneskehetens åndelige fødsel
- Vår tid åndelig belyst
- Grunnlaget for en åndsvitenskap belyst ut fra menneskehetens fremtidige utvikling
- Menneskehetens åndelige innvielse i den kommende tid
Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: Ialt kr 650.- inkl fuld forplejning . Tilmelding: info@vendepunkt.com

19:30
Onsdag
15 november
til
20 november
ELEMENTERNE
International konference for kvinder i landbruget
Konferencen foregår på tysk, men hvis det ønskes vil der blive dansk oversættelse. Det var Maria Thun der i sin tid tog initiativ til denne årlige konference for landbrugkvinder.
Mere information hos Elke Lorenzen tlf 7447 5479Tilmelding: el@lundsgaarde.dk

Lørdag
18 november
SPROG SOM UDTRYK FOR SJÆLEN
Seminar ved Paul Klarskov
Paul Klarskov har arbejdet som sprogformer og skuespiller i mange år. Han introducerer os til, hvordan vi kan bruge sprogformning i forbindelse med skuespil og fortælling. Vi øver os i at bringe sprog, kroppens udtryk og rummet i samspil. Vi bruger digte og eventyr, som vi omsætter til et lille spil. Vi arbejder med karakterer, som giver udtryk for indre følelser og stemningsbilleder.
Seminaret henvender sig til alle, der interesserer sig for skuespil, fortælling og sprogformning. Læs mere...
Entré: 250/150 kr .
10-15
Torsdag
30 november
ASKEPRÆPARATER SOM ERSTATNING FOR PESTICIDER
- en livsopgave.
Foredrag ved Verner Andersen

Landbruget bekæmper i stigende omfang skadevoldere – dvs. svampesygdomme, skadedyr og ukrudt – med pesticider og GMO-løsninger. Rudolf Steiner omtalte imidlertid allerede i 1924 mulighederne for at håndtere skadevoldere med metoder, der holder sig inden for det levendes rammer. En af metoderne er brug af askepræparater. Verner Andersen ejer en frugtplantage, og et primært ledemotiv for hans liv er opnåelse af en dybere indsigt i askepræparaternes natur og virkemåde.
Læs mere...
Entré: 60 kr. .
19:30
Lørdag
09 december
DE TO JESUSBØRN I RENÆSSANCEKUNSTEN - LEONARDO OG RAFAEL
Seminar på norsk med Trond Skaftnesmo
Dødehavsrullerne viser, at der i Judæa i tiden omkring Jesu fødsel var forventet en præstelig såvel som en kongelig Messias. Dette stemmer også med evangeliernes beretninger. Når vi så støder på kunstneriske fremstillinger fra renæssancen med ”et ekstra Jesus-barn”, lyser et uventet meningsdyb pludseligt frem bag historiens slør.
I vort seminar vil vi belyse denne tematik med mange eksempler på hvor vi finder de to Jesusbørn i renæssancekunsten – hos Leonardo og hans elever samt hos Rafael i nogen af hans mest kendte malerier. Læs mere...
Entré: 270/170 kr .
10-14:30