Startside

Fredag
26 oktober
KURSUSDAG MED GORDON NEUFIELD
Sensitivitet - Hypersensitivitet

Hvad vil det sige at være sensitiv eller hypersensitiv, hvordan skelner man det ene fra det andet, og hvordan understøtter man bedst disse børn?
KURSET FOREGÅR PÅ ENGELSK OG HENVENDER SIG TIL FORÆLDRE, STUDERENDE, PROFESSIONELLE OG ANDRE INTERESSEREDE.
Læs mere...
Entré: kr. 700,- / kr. 350,- for stud. / arbejdsløse / hj .
8:15-14
Lørdag
27 oktober
BEVÆGELSE SOM GRUNDLAG FOR SANSEINTEGRATIONEN
Seminar med Birte Kjær

Når børn leger, løber rundt og opholder sig i naturlige omgivelser, virker bevægelser og indtryk stimulerende for deres krop og sanser.
Alsidige bevægelsesmønstre bidrager til at integrere sanser og nervesystem på en harmonisk måde. Og integrationen danner grundlag for indlæring og adfærd, både i barndommen og senere i voksenlivet.
Derimod kan der dannes et dårligt udgangspunkt for indlæring, hvis støttende omgivelser ikke giver børn lov til at bevæge sig tilstrækkeligt. Vanskeligheder med motorik, ukontrollerbare reaktionsmønstre og adfærd er ofte resultatet af en mangelfuld integration af sanserne.
Ifølge antroposofien har mennesket tolv sanser. De nederste fire sanser er udgangspunkt for en sund og harmonisk udvikling af de fire mellemste og de fire øverste sanser. Med Bothmer-gymnastikken kan man virke ind på de nederste sanser og understøtte en genoprettelse af hele sanseintegrationen.
I løbet af seminaret vil vi forsøge at forstå baggrunden for sanseintegration og sansernes indre sammenhæng ud fra et antroposofisk perspektiv. Desuden skal vi arbejde med forskellige øvelser, der bruges inden for terapeutisk praksis.
Birte Kjær er uddannet idrætslærer og helsepædagog. Underviser ved Marjatta Seminarium. Desuden aktiv som heilpraktiker og Embodiment-terapeut.
Medbring egne eurytmisko eller indendørs træningssko.
Vi har plads til 10 deltagere på kurset. Tilmeld dig ved at skrive til frihedsforum@outlook.com senest torsdag, den 25. oktober.
250 kr. (200 kr. for arbejdsløse, pensionister og studerende)
14-17.30
Lørdag
27 oktober
SKOLEMODENHED
Kursusdag med Gordon Neufield
Hvad vil det sige? Hvordan ser den ud? Hvor kommer den fra? Hvad gør vi, hvis den ikke er der?
KURSET FOREGÅR PÅ ENGELSK OG HENVENDER SIG TIL FORÆLDRE, STUDERENDE, PROFESSIONELLE OG ANDRE INTERESSEREDE.
Læs mere...
Entré: kr. 700,- / kr. 350,- for stud. / arbejdsløse / hj .
9-16
Søndag
28 oktober
Reception
for læge Hans Jørgen Abildgård.
14-16:30
Onsdag
31 oktober
ANTROPOSOFISK PSYKOTERAPI -HVAD HVORDAN OG HVORFOR
Foredrag af Dorte Nørlev

Antroposofisk psykoterapi arbejder med temaer som den traditionelle psykoterapi også arbejder med, bl.a. stress, depression, vrede, sorg, kunsten at sætte grænser, udfordringer i parforholdet og diverse angstformer: præstationsangst, social angst, angst for afvisning, angst for ikke at slå til - samt udvikling af mod, viljestyrke og selvaccept. Afhængig af klienten og problemet er en af metoderne biografiarbejde, hvor der arbejdes med de forskellige syvårs perioder og deres repetition.  
Samtidig adskiller antroposofisk psykoterapi sig på væsentlige punkter. Den bygger på Rudolf Steiners indsigt i, hvordan forskellige følelser relaterer sig til forskellige fysiske organer. En uharmonisk udvikling af organerne gennem barndommen kan føre til forskellige psykiske lidelser i voksenlivet, bl.a. angst, stress og depression.
Derudover tager terapien udgangspunkt i et menneskesyn, at der er noget evigt i hvert enkelt menneske, og at forskellige kriser kan give en impuls til dette evige, så en krise sættes ind i en større sammenhæng og kan derved bidrage til forståelse og accept.
Dorte Nørlev er antroposofisk psykoterapeut, foredragsholder og meditationslærer. Driver det antroposofiske kursus- og uddannelsescenter Lille Hammershus.
100 kr. (80 kr. for arbejdsløse, pensionister og studerende)
19:30
Torsdag
01 november
PAS PÅ BIERNE- DE PASSER PÅ DIG
Hans Jørn og Lisbet Kolmos
Biernes liv, deres sprog og deres betydning for planteverdenen og for os mennesker. Hvorfor dør bierne, og hvad kan vi gøre for at forhindre det?
Hans Jørn har passet bierne i Marjattas landbrug i mere end 30 år og vil fortælle om praktisk biavl og om ny indsigt om bier ud fra natur- og lægevidenskaben. Lisbet vil fortælle om Rudolf Steiners tanker om bierne og deres betydning. Læs mere...
Entré: 60 kr .
19:30
Lørdag
03 november
HVOR ER JEG I MIT LIV SOM STEINERPÆDAGOG?
HVOR ER JEG INDEN I MIG SELV?
Underviser: Anker Meier-Nielsen, lærer og samtaleterapeut

Er du så heldig at arbejde i et steinerdagtilbud, kan du - skønt du ved, at du arbejder med verdens bedste pædagogik - måske alligevel genkende dig selv i nogle af disse tanker:

CITAT: Det er lang tid siden, jeg er blevet uddannet. Jeg har gennem årene fået styr på, hvordan det er bedst for mig at være sammen med en gruppe børn.Med de andre medarbejdere har jeg også fundet en god tone, og vi kender hinandens stærke og svage sider.
Årsrytmen og årstidsfesterne lever i mig, og vi holder gode fester for børn og forældre. Med min baggrund og dybe forankring i antroposofien er jeg god til at rådgive forældrene.
Alt er godt, jeg har svar på næsten alle spørgsmål, og jeg har opnået,hvad jeg ville - hvordan kan det så være, at jeg er urolig inden i og vågner om natten og ikke kan sove...?
Jeg føler mig så grå - engang syntes jeg, jeg selv og livet var farvestrålende ...
Forleden dag, da jeg talte med en forælder, var det som om jeg stod ved siden af samtalen og så på mig selv - og jeg tænkte: Det jeg står og siger, har jeg jo sagt 1000 gange før. Det kommer som fra en automatpilot, en robot - men hvor er jeg henne? Mener jeg virkelig det samme, som jeg gjorde allerede for mange år siden om årstidsfesterne, om børneopdragelse, om det hele...? CITAT SLUT

På denne temadag vil vi undersøge veje til nye åbninger i os selv. Hvad ligger der bag min "træthed" og også bag alt det, der går godt? Hvad kan jeg gøre for at finde en ny vej - når nu vejen egentlig allerede er fundet og er en god vej?
Medbring gerne din evne til undren og til at stille dig åben overfor dig selv
Pris: 850 kr. inkl. forplejning
Tilmelding og betaling inden 22. oktober
Læs mere...

9-16
Mandag
05 november
MADSTUDIEGRUPPE
Gruppen laver ikke mad.
Vi går til baggrunden for en sund føde.
Det gør vi ud fra Rudolf Steiners 10 foredrag på dansk i bogen ”Hvilken betydning har den okkulte udvikling for menneskets hyller – fysik- æter- og astrallegemer og dets selv”
Det omhandler, at vi har 4 hovedlegemer: Den fysiske krop, livslegemet, føle/bevægelses-legemet og vores jeg/selvet.
Vi holder studiekredsmøder på mandage i ulige uger kl. 19 fra 5. nov. 2018 til påsken.
Afholdes Toftevænget 30 ved Skævinge station. www.Rejseplanen.dk
Lars Mikkelsen, tlf. 4828 8700. lars@t-mikkelsen.dk
19:00
Fredag
09 november
til
10 november
FRA LEDERSKAB TIL MENNESKELIGE,,,,,
Hans Brodal, SEA Quinta, / Alexandra Ivan
FRA LEDERSKAB TIL MENNESKELIGE FÆLLESSKABER
– DEBAT OM BEHOVET FOR FORVANDLING -

Interessant at bøger som Tænk vildt af Willerslev og Pseudoarbejde af Nørmark/Fogh Jensen har vakt så stor opmærksomhed. De peger på behovet for forvandling af bl.a. undervisningsmiljø, vores forhold til arbejde og samfundsforståelse. Deres iagttagelser og egne erfaringer peger på fænomener og symptomer, som længe har været velkendte for den antroposofiske bevægelse, uden at det har haft lignende gennemslagskraft. faringer og iagttagelser.....

Lørdagen kommer derfor til at have karakter af en proces.(DEBAT)
Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: 350.- inkl fuld forplejning . Tilmelding: info@vendepunkt.com

19:30
Søndag
11 november
til
11 november
Kultur Cafe / Musik og Eurytmi
Eurytmiensemblet Ildfuglen
Vi vil gå i dybden med hovedsageligt Beethovens klaversonate op 27 nr.2 også kaldet Måneskinssonaten. – Der vil blive holdt en kort indledning og derefter blive demonstreret hvordan et sådant musikstykke kan bygges op eurytmisk - for til slut at blive fremført i sin helhed.
Eurytmiensemblet Ildfuglen er en gruppe af kunstnere, som blev dannet i 1986. Har sidenhen optrådt jævnligt rundt om i landet. Tidligere også optrådt meget i udlandet. Se mere på www.eurytmi.dk.
Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: kr 85.-/65.- . Tilmelding: info@vendepunkt.com

15.00
Torsdag
15 november
BIERNES OMGIVELSER OG BOLIGER
Foredrag ved Verner Andersen
Hvordan bliver bierne påvirket af omgivelserne – f.eks. landbrugets sædskifter, brug af pesticider og fældning af læhegn? Hvordan tilpasses bihusene og vokstavlerne, så bierne kan få et uforstyrret liv i overensstemmelse med deres væsen? Hvilken rolle har bierne haft i Jordens udvikling?
Noget om de forskellige arter af bier – f.eks. honningbier, humlebier og jordbier – sociale bier og enlige (solitære) bier. Lidt om erfaringer fra Bellingehus frugtplantage – bl.a. om brug af askepræparater til erstatning af pesticider og til hjælp for bierne.
Læs mere...
Entré: 60 kr. .
19:30
Lørdag
17 november
KURSUS I VITALEURYTMI
med Christiane Hagemann og Michael Werner


Læs mere...

9:30-17
Onsdag
28 november
FRIHETENS FILOSOFI OG MEDERNE ERKJENDELSESTEORI
Foredrag på norsk af Hans Kolstad

I 1896 utga Steiner sitt erkjennelsesteoretiske hovedverk Frihetens filosofi. Det ble utgitt på nytt i 1918. I anledning av 100-årsjubileet for gjenutgivelsen gis en presentasjon av Steiners filosofiske grunnsyn i boken, som han selv kaller en monistisk verdensanskuelse. De to sentrale spørsmålene er: Hvilken oppfatning av verden og mennesket innebærer Steiners monisme i Frihetens filosofi? Hvorledes tenker han seg forholdet mellom tenkning og iakttagelse, jeget og verden, erkjennelse og virkelighet, og erkjennelse og moral?
I annen del av foredraget konfronteres Steiners erkjennelsesteori med andre og senere filosofiske retninger, spesielt Bergsons intuisjonisme, Husserls fenomenologi og Heideggers hermeneutikk. Hvorledes forholder disse seg til de samme spørsmålene som Steiner drøfter i Frihetens filosofi?
Til slutt er spørsmålet: Hvorledes innebærer Steiners erkjennelsesteori en nytenkning av filosofien som overskrider senere teorier på erkjennelsens og moralens område og derfor stadig gjør Frihetens filosofi aktuell idag?

Hans Kolstad (født 1952, dr. philos.) er norsk filosof. Han er utdannet i Frankrike og Norge og har vært tilknyttet flere europeiske universiteter. Han har utgitt mer enn 25 bøker.

100 kr. (80 kr. for arbejdsløse, pensionister og studerende)
19:30
Lørdag
26 januar
INDFØRING I RUDOLF STEINERPÆDAGOGIK
Underviser: Susanne Juhl-Nielsen, pædagog og seminarielærer

Hvad er særligt for barnet 0-7 år og hvordan indretter vi pædagogikken efter det?
På kurset vil vi arbejde med grundlæggende spørgsmål gennem foredrag og samtale.
Pris: 750 kr. inkl. forplejning
Tilmelding og betaling inden 14. januar
Læs mere...

10-15
Lørdag
23 februar
BARNETS BEVÆGELSE
i rummets tre planer i forhold til sanserne og inkarnationsprocessen.

Underviser:
Marianne Korsgaard Christensen, eurytmist, helseeurytmist og speciallærer

Gennem bevægelse leger barnet sig ind i verden. Vi kan hjælpe det til at komme mere til stede i sin egen krop gennem træning af de nedre sanser i forhold til rummets retninger/dimensioner.
Der vil på kurset blive givet metoder til at undersøge barnets sanseintegration og barndomsreflekser - og givet øvelser, som lærere og pædagoger kan arbejde med for at forbedre barnets mulighed for en sund sanseintegration og overvindelse af barndomsreflekserne.
Det er grundstenen for barnets evne til at kunne sidde stille, være til stede og
kunne indtage læring, noget mange kæmper med i dag.
Pris: 750 kr. inkl. forplejning
Tilmelding og betaling inden 11. februar
Læs mere...

10-15
Mandag
25 februar
SÆRBEHANDLET VAND
En film af Phie Ambo
Væsenligst er filmen ”Når du kikker væk” af Phie Ambo, som er verdensberømt bl.a. for filmen ”Så meget godt i vente” med biodynamiske Niels Stokholm i hovedrollen.
Filmen varer ca. 1 time og rummer nogle egenskaber ved behandlet vand, som kan konstateres, men ikke lige forklares. Filmen har som noget eventyragtigt over sig.
Noget tilsvarende gådefuldt kan vi opleve med de biodynamiske præparater. De har beviseligt en stor virkning. Men hvorfor?
Mulighed for spisning, og Lars Mikkelsen vil fortælle om de biodynamiske præparater.
Tilmelding. Læs mere...

18:00
Lørdag
23 marts
til
24 marts
BIODYNAMISK HAVEKURSUS
med Lars Mikkelsen, biodynamisk avler.
Det er godt, og det er let
I sit princip kan biodynamisk dyrkning læres på få timer.
Det praktiske arbejde er næsten som i enhver have. Lær at bruge Såkalenderen, om hvordan en kompostbunke sættes op og om hvordan de biodynamiske præparater skaffes og anvendes. Der kommer konkrete anvisninger, så tag støvler og varmt tøj med.
Ingolf vil vise os beskæringen af frugttræer.
Vi vil også tale om maden. Om hvorfor den biodynamiske føde overtrumfer alt andet i kvalitet. Dette er naturvidenskabeligt bevist/sandsynliggjort. Tag gerne frø med til at bytte med.
Vi vil komme ind på, hvordan ikke-fysiske væsener virker ind i dyrkningen, herunder om ønskeligt om snegle o.l.
Læs mere...

11:00
Fredag
12 april
til
13 april
EURYTMIKURSUS
med Annemarie Ehrlich
Program er under udarbejdelse
Læs mere...