Startside

Lørdag
06 december
til
07 december
VIA DOLOROSA
Kursus med Jørgen Brahen Lauritzen
På dette weekendkursus sætter vi fokus på den kristne vej til håndtering af lidelse, karmaafvikling og selvrealisering.
Læs mere...

10-17:30
Lørdag
06 december
ADVENT - OM AT FINDE SIG SELV
Lørdagskredsen
Læs mere...

10-13
Fredag
02 januar
til
03 januar
VINTERSTÆVNE
Antroposofisk Selskab
Menneskets samarbejde med engleverdenen:
At opleve at blive iagttaget: Virkninger af den tredje hierarkis væsener.

Vil man fremkalde en forestilling om det tredje hierarki (Archai, Archangeloi, Angeloi), så må man forsøge at forme billeder, hvori det åndelige åbenbarer sig, ikke i sanselige former og heller ikke på en rent åndelig måde, men på samme måde som tænkning, følelse og vilje åbenbarer sig i menneskesjælen. Det åndelige i sjæleagtig billedform må være indholdet i tankerne om det tredje hierarki.

Det drejer sig således ikke om forestillingerne, følelserne og viljesudtrykkene, men det, der ligger bagved disse. Dette kan tydeliggøres i et meditativt arbejde, fx. i rosenkorsmeditationen. I dette arbejde viser det sig, at vi slet ikke iagttager englene. Vi bliver iagttaget af dem, og vi oplever bevidst at blive iagttaget.

Læs mere...

19:00
Lørdag
10 januar
PLANETERNE I DEN TREDJE ALDER
Lørdagskredsen
Læs mere...

10-13
Lørdag
24 januar
Det lille barn (0-7 år)
Forældrekursus med Heidi Hansen
Hvad er det for en fysisk, social og følelsesmæssig udvikling, som barnet gennemlever i de første syv år af tilværelsen? 
Hvad vil det sige at opdrage et lille barn, og hvordan gør man det? 
Hvilke rammer er optimale for det lille barns udvikling i hjemmet - hvad skal barnet have med sig fra starten af livet for at kunne klare sig senere? 
Hvad er udfordringen i at være forældre til et lille barn?
Tilmelding inden 19.januar 2015

Læs mere...

9:30-16
Lørdag
24 januar
MUSIKDAG
Foreningen Musik & Menneske inviterer hermed til et en-dages stævne for musikere, lærere og alle andre interesserede.
Johannes Brahms klaverkvintet i f-mol står i centrum for stævnet.

Læs mere...

10-17
Lørdag
07 februar
VORES GANG GENNEM PLANETERNE EFTER DØDEN
Lørdagskredsen
Læs mere...

10-13
Lørdag
28 februar
GLYPHOSAT
og behovet for forsigtighed med miljø og sundhed
Mødet afholdes med Klaus Sall.
Selv om planter kan gensplejses til at være RoundUp ready, er spørgsmålet om dyr og mennesker er RoundUp ready?
Mødet arrangeres af Biodynamisk Forbrugersammenslutning.Entré 60 kr.


Læs mere...

13:00
Lørdag
07 marts
LUCIFER OG aHRIMAN
Lørdagskredsen
Læs mere...

10-13
Lørdag
21 marts
MENNESKET OG NATUREN ER UADSKILLELIGE
ved Niels Stokholm
Kom og se - måske gense filmen
Så meget godt i vente
Derefter et foredrag af Niels Kr. Stokholm, som er en af hovedpersonerne i filmen.
Foredragets titel er:
De uløselige sociale konflikter og de frygtbeheftede forudsigelser om miljø- og naturkatastrofer er befordrende for menneskets stræben efter en dybere og mere indsigtsfyldt erkendelse.
Læs mere...
Tilmelding: UffeSvejgaard@gmail.com

11-16
Mandag
06 april
til
10 april
DET APOLLINSKE KURSUS
Internationalt eurytmi-fagstævne
VERDENSORD MENNESKESPROG
Læs mere...

19
Lørdag
11 april
til
12 april
BIODYNAMISK HAVEKURSUS
med biodynamisk avler Lars Mikkelsen
Det er godt, og det er let.
Det praktiske arbejde er næsten som i enhver have. Lær at bruge Såkalenderen, om hvordan en kompostbunke sættes op og om hvordan de biodynamiske præparater skaffes og anvendes. Der kommer konkrete anvisninger, så tag støvler og varmt tøj med.
Ingolf vil vise os beskæringen af frugttræer.
Læs mere...

11:00
Lørdag
11 april
DEN FORTROLIGE DØD
Lørdagskredsen
Læs mere...

10-13
Lørdag
23 maj
UDFLUgT MED PINSEN SOM MOTIV
Lørdagskredsen
Læs mere...

10
Torsdag
30 juli
til
02 august
NORDEN I GOETHEANUM
Stævne for (og fra) de nordiske lande
30.juli til 2.august 2015
Det almene antroposofiske selskab.
Læs mere...

8:00