Startside

Fredag
26 august
til
28 august
ZIMMERMANN - STÆVNE
Forbereselses gruppen
ZIMMERMANN-STÆVNE
Fre. 26.08. - søn. 28.08. 2016
For medlemmer af den Frie Højskole for Åndsvidenskab
Fælles studiearbejde om mantraerne fra 5. klassetime.

Arbejdstemaet er 5. klassetime med dens tre mantraer, hvor mennesket er udfordret på sin evne til at holde ligevægten. En udfordring vi jo godt kender fra grundøvelserne og fra Aristoteles beskrivelse af dyden i midten. Det drejer sig om at en moralsk kompetence i det indre balancepunkt kan sikre en mere stabil ligevægt, også i menneskets møde med den åndellige verden.
Ved at tilegne sig en indsigt i lovmæssigheden har mennesket en mulighed for at orientere sig i den åndelige verden efter døden. De oplevelser vi har, er beskrevet i Rudolf Steiners foredrag fra 4. juli 1924 i Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge, 3. del (GA 237) sammen med tre meditationer, der er ment som en kultisk form ved mindehøjtideligheder for afdøde.
Herudover anbefales som forberedelse de sidste fem afsnit af Rudolf Steiners foredrag fra 21. juni 1923 Unser Gedankenleben in Schlafen und Wachen i Die menschliche Seele in ihrem Zusammenhang mit göttlich-geistigen Individualitäten (GA 224). En dansk oversættelse af denne tekst samt de nævnte tre meditationer kan rekvireres ved henvendelse til Vendepunkt.

PROGRAM
Fredag d. 26. august
19:00 Oplæg I og samtale
21:00 Slut
Lørdag d. 27. august
09:00 Oplæg II og samtale
10:15 Kaffepause
10:45 Billedkunstneriske øvelser
11:15 Eurytmi
12:15 Frokostpause
13:30 Oplæg III og samtale
14:45 Billedkunstneriske øvelser
15:15 Kaffepause
15:45 Oplæg IV og samtale
17:00 Eurytmi
17:45 Slut
Søndag d. 28. august
09:00 Eurytmi
09:45 Kaffepause
10:15 Fælles holdt klassetime. Mantraerne fra 5. klassetime
11:30 Afsluttende samtale. Fremblik

Forberedelseskredsen: Jeppe Flummer, Jytte Germundsen, Uta Møller, Elisabeth Møller-Hansen, Anna Margrethe Schollain

Arrangør: DOF Vendepunkt. Tilmelding senest 18.01.2016 til:
2176 7311 eller info@vendepunkt.com
Pris: 450 kr. inkl. kaffe og te, ekskl. frokost. Hver især medbringer en ret til fælles frokostbord.
Konto 8401 – 0001002759
Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: 450.- . Tilmelding: info@vendepunkt.com

19:00
Lørdag
10 september
til
10 september
Pas på Bierne – de passer på dig
Oplægsholdere Lisbet og Hans Jørn Kolmos
Vi vil fortælle om biernes liv, deres sprog og deres betydning for planteverdenen og os mennesker. Og vi vil diskutere, hvorfor bierne dør, og hvad vi kan gøre for at forhindre det.

Hans Jørn har passet bierne i Marjattas landbrug i mere end 30 år og vil fortælle om praktisk biavl og om ny indsigt om bier fra natur- og lægevidenskaben. Lisbet vil fortælle om Rudolf Steiners tanker om bierne og deres betydning. Honning er et forunderligt produkt: lavet af bier i samspil med bakterier ud fra planters nektar og solens kraft. Det er ikke bare et levnedsmiddel, men også et lægemiddel. Bier er en følsom indikator for miljøets tilstand og menneskers sundhed. Derfor er det dybt bekymrende at man i disse år registrerer massedød blandt bier overalt i verden. Hvad er årsagen? Hvad betyder det os for mennesker? Og hvad kan vi gøre for at vende udviklingen?
Lisbet Kolmos. Læge. Mangeårig leder af Marjatta, hjem og skole for udviklingshæmmede. Nu tilknyttet Uddannelsescenter Marjatta.

Hans Jørn Kolmos. Professor og overlæge i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital.

Tilmeldingsfrist: 03.09.2016
Tidspunkt: kl. 14-17. Pris 200.- inkl.kaffe/te med sødt og frugt
Arr.nr. 2016 - 302
Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: 200.- . Tilmelding: info@vendepunkt.com

14-17:00
Søndag
11 september
BIODYNAMISK HAVE(MARK)DYRKNING
Kom og vær med, så du kan se og mærke noget om, at det er let nok at dyrke biodynamisk i praksis.
Du vil kunne se, hvordan grønsagerne ser ud.
Kompost sættes op og vises. Vi sætter præparater til kompostbunken. Såkalenderen forklares.
Hvorfor er det så lige bedst at dyrke og spise biodynamisk?
Tag gerne frø og poser/kuverter med til frø-bytning. Glas til baldrian.
Lars Mikkelsen vil stå for undervisningen. Det foregår i hans mark 3-4 km fra Skævinge. Tilmelding. Der er et lille hus. Det starter kl. 11 – til ca. 17. Det foreslås, at vi hver især tager noget mad med til et fælles bord ved 13-tiden. Vi vil sørge for noget te m.v. Der går tog til Skævinge fra Hillerød.
Du får nærmere om at finde stedet efter tilmeldingen. Gratis
Læs mere...

11-17
Mandag
12 september
til
05 december
Bevæg dit liv
Ildfuglen
Bevæg dit liv
Eurytmikursus 1, 7 mandage fra 10-12
Eurytmikursus 2, 7 mandage fra 17-19

I ugerne 37-39-41-43-45-47-49, start: 12. sept.2016

Alle er velkommen
Pris : 600.- kr.
Henv. Bente Møller 2119 3867 el. mllerbente@gmail.com
Mødeansvarlig: Ildfuglen
Entré: 600 .
10-12.00
Fredag
16 september
til
16 september
Hvilken kraft gemmer sig i dyrekredsens trigoner?
Kirstin Seddon og Jeppe Flummer.
Hvilken kraft gemmer sig i dyrekredsens trigoner?
Hvordan kan vi udvikle et forhold til elementerne, jord, vand, luft og ild?

En aften med introduktion, samtale og eurytmiske øvelser til temaet Dyrekredsen og de fire elementer. Oplægget er såvel en introduktion til Steiners idéer om elementerne som en opsummering (også skriftligt) af de kurser Ursula Zimmermann har afholdt hvert år 2013-15. Disse workshops har taget udgangspunkt i digtene Die Zwölf Stimnungen af Rudolf Steiner, 1915.
Aftenen vil blive holdt således at nye deltagere i workshoppen d. 23.-25. september kan få en introduktion, og tidligere deltagere kan opleve en genopfrisker. Det er således også en introduktion til kunstarten eurytmi. (Holdes på dansk).
Tilmelding: Ingen
Tidspunkt: kl. 19.30
Pris: Frit – en smagsprøve
Arr.nr. 2016 – 207
Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: fri . Tilmelding: info@vendepunkt.com

19:30
Fredag
23 september
til
25 september
Hvilken kraft gemmer sig i dyrekredsens trigoner?
Ursula Zimmerman
Hvordan kan vi udvikle et forhold til elementerne, jord, vand, luft og ild?
Workshop med Ursula Zimmermann, Schweiz

De tolv stemninger af Rudolf Steiner, om planeternes gang gennem Dyrekredsen, danner grundlag for de eurytmiske øvelser og samtaler. Der vil her blive fokuseret på forholdet til de fire elementer; varme-, luft-, vand- og jordelementet. Workshoppen er en fortsættelse af tre tidligere kurser, men det er muligt at hoppe på uden forud-kendskab. Se intro-tilbud onsdag d. 14. september her i programmet
Kurset holdes primært på engelsk, men mulighed for oversættelse begge veje.

Her er en tidsramme, det endelige program kan rekvireres på mailadresse: kirstinseddon@post.cybercity.dk

Fredag den 23. august
Kl. 19.00 – 19.30 Velkomst
Kl. 19.30 – 20.30 Introduktion til temaet med eurytmisk demonstration
Kl. 20.30 – 21.00 Eurytmisk optræden

Lørdag d. 24. september
Kl. 9.00 – 9.45 Eurytmi, hvor vi arbejder med temaet
Kl. 9.45 - 10.30 Samtale om emnet
Kl. 10.30 – 11.00 Pause med kaffe/te og tilbehør
Kl. 11.00 – 11.45 Eurytmi, hvor vi arbejder videre på temaet
Kl. 12.00 – 13.00 Eurytmisk demonstration med efterfølgende samtale
Kl. 13.00 – 14.30 Frokostpause
Kl. 14.30 – 15.30 Vi fortsætter med temaet
Kl. 15.30 – 16.00 Pause
Kl. 16.00 – 17.00 Eurytmisk demonstration med efterfølgende samtale
Kl. 17.00 – 18.00 Tilbageblik på dagen

Søndag d. 25.september
Kl. 9.00 – 10.00 Eurytmi, hvor vi arbejder med dyrekredsen
Forfriskninger
Kl. 10.15 – 11.00 Samtale omkring et kernespørgsmål
Kl. 11.00 - 11.30 Tilbageblik og et blik fremadrettet.


Foredrag fredag aften kan besøges til kr. 100.-
Tilmelding til DOF Vendepunkt: info@vendepunkt.com Tel. 2176 7311
Husk Fødselsdato (dette for tilskud Århus Kommune) navn og adresse/mail, oplysninger for bekræftelse, program, andre oplysninger, litteraturforslag m.v. Vi hjælper med privat logi

Tilmeldingsfrist: 17.09.
Pris 700,- / studerende 500,- inkl. vegetarisk / gluten- og laktosefri frokost lørdag, kaffe m.v. under hele forløbet. Bankkonto 8401 – 1002759 mrk. UZ stævne
Arr.nr. 2016 - 30


Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: se tekst felt . Tilmelding: info@vendepunkt.com

19-21.00
Mandag
26 september
BIOGRAFIARBEJDE
Forløb om Rudolf Steiners syvårsperioder med Heidi Hansen

Antroposofisk biografiarbejde er et forløb over otte gange, som præsenterer hvordan mennesket udvikler sig i løbet af forskellige syvårsperioder. Kurset har fokus på, hvordan man som voksen kan bruge sin livshistorie (biografi) til at få indsigt i sin egen udvikling, og hvad man gør ved det, som har været svært. Alle over 28 år er velkomne og man behøver ikke at vide noget om antroposofi i forvejen.
Læs mere...

19-ca21:30
Fredag
30 september
til
02 oktober
DET USYNLIGE MENNESKE I OS
Kursus ved Kathrin Studer-Senn
og Hans Rudolf Studer.
Detaljeret program senere.
Torsdag
06 oktober
DE GRÆSTE MYSTERIER VENDER TILBAGE
Foredrag ved Aksel Haaning
”Aurora consurgens” er titlen på en religiøs-filosofisk tekst fra højmiddelalderen. Forfatteren er inspireret af den ægyptiske tankeverden om solens genfødsel i underverdenen og sjælens forvandling og rejse. Via persiske og arabiske oversættelser bliver de ægyptiske mysterier på ny nærværende i højmiddelalderen, og de anvendes til en forunderlig nytolkning af de kristne tekster. Aurora consurgens er i indhold personlig og kontroversiel, fordi den vender op og ned på vante religiøse forestillinger. Guddommen kalder på det forstående menneske, og en gensidighed virker forvandlende og måske forløsende for begge parter. Det kvindelige kommer til orde i et ellers mandsdomineret tankeunivers. Læs mere...
Entré: 60 kr. .
19:30
Lørdag
08 oktober
PERSONLIG LEDELSE
Kursus i Vitaleurytmi
Eurytmiworkshop på engelsk med
Christiane Hagemann og Michael Werner (Hamburg)
Deltagelse kan ske med og uden kendskab til eurytmi.
Tilmelding: Senest 1. oktober til Elisabeth Halkier-Nielsen
Læs mere...

9:30-17
Fredag
28 oktober
ATTACHMENT - THE BASICS
Kursus med den canadiske udviklingspsykolog Gordon Neufeld.
Indføring i forståelsen af barnets tilknytningsproces.
Kurset holdes på engelsk.
Pris: 500 kr.
Arr.: Neufeldkurser i Danmark og Rudolf Steiner Børnehaveseminariet Læs mere...
Tilmelding: gl@neufeldkurser.dk

8:15-14
Lørdag
29 oktober
ALPHA CHILDREN
Kursus med den canadiske udviklingspsykolog Gordon Neufeld.
Henvender sig til folk der tidligere har deltaget i Gordon Neufelds kurser, men er også åbent for andre.
Kurset holdes på engelsk.
Pris: 600 kr.
Arr.: Neufeldkurser i Danmark og Rudolf Steiner Børnehaveseminariet
Læs mere...
Tilmelding: gl@neufeldkurser.dk

9-16
Lørdag
29 oktober
til
30 oktober
Johannes Evangeliet
Jørgen Braren Lauritzen
Weekendkursus
JOHANNESEVANGELIET
VEJEN TIL DIN HØJERE BEVIDSTHED OG KRISTUS –

”GUD BLEV MENNESKE, FOR AT MENNESKET SKAL BLIVE GUDDOMMELIGT.”

Den traditionelle, dogmatiske kristendom begynder i vor tid at forvandle sig til en fri og erfaringsorienteret, kristen vej. Faklen gives fra apostlen Peter til evangelisten Johannes. Vi vil fordybe os i den johannæiske, esoteriske kristendom, der kommer til udtryk i johannesevangeliet – indvielsesvejens og glædens evangelium. Dette kursus vil gøre dig fortrolig med johannesevangeliet og hjælpe dig med at finde vejen og den guddommelige glæde i det. Sammen gennemgår vi kristusvejen i johannesevangeliet – Kristus’ fødsel, liv, lidelse, død og opstandelse og vi sætter fokus på kærlighedsbegrebet, mysterieindvielse, reinkarnations- og karmatanken i evangeliet. Johannesevangeliet skildres som en meditationsbog og vej, der sætter dig i kontakt med den levende kristusild og din egen højere bevidsthed. Du lærer at åbne dig for dit selv og den levende Kristus på fri, individuel vis samt modne og forvandle dine ”skyggesider” på konstruktiv, terapeutisk vis.
Kurset veksler mellem foredrag, meditation, samtale og gruppearbejde.
Kurset er inspireret af esoterisk kristendom, Rudolf Steiner og Valentin Tomberg

Til forberedelse og uddybning af weekendkurset tilbydes 3 kursusaftener i DOF Vendepunkt. De 3 aftener indeholder foredrag, meditation og samtale.

Kursusleder: magister, forfatter, psykospirituel terapeut Jørgen Braren Laurit-zen www.Laurit-zen.dk; tlf.25549578, email: Laurit-zen www.Laurit-zen.dk;
Weekendkursus d. 29.-30. oktober 2016 kl.10-18 i Aftenskolen Vendepunkt, Højbjerg Torv, Rosenvangsalle 251, 8270 Højbjerg
Pris: 1200 kr
Pris Weekendkursus og 3 torsdagskurser 1400 kr
Tilmelding til Jørgen Braren Lauritzen snarest muligt og senest d. 3. oktober.
Betaling senest d.21. oktober:
Beløbet overføres til:reg.nr.1551 kontonr:3633552371
Via mobilepay: tlf. 25549578

Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: 1200 / 1400 . Tilmelding: braren@stofanet.dk

10-18.00
Torsdag
03 november
OLDGRÆSKE MYSTERIER OG DERES FORBINDELSE MED VOR TIDS ESOTERIK
Foredrag ved Annelise Sadolin
De græske mysteriers indhold: Orpheus - Apollon - Dionysos.
Når vi benævner Grækenland som Europas vugge, mener vi hjemstedet for udviklingen af kunst, tænkning og statsdannelse. Imidlertid danner også de oldgræske mysterier grundlag for senere tiders europæisk åndserkendelse. Vi kan således i den udformning, Rudolf Steiner har givet nutidens esoteriske arbejde, finde vigtige træk fra de græske mysterier i forvandlet form.
Læs mere...
Entré: 60 kr. .
19:30
Lørdag
05 november
til
05 november
HVILKET SPROG TALER ANTROPOSOFIEN?
DEBATARRANGEMENT
Lør 05.11.2016 kl.10-16
HVILKET SPROG TALER ANTROPOSOFIEN?
DEBATARRANGEMENT
med Nicolai Petersen,Tyskland og Andrew Wolpert, England

Rudolf Steiner inkarnerede i den tysksprogede del af verden. Dermed blev tysk det sprog antroposofien blev givet til os på. Det tyske sprog var dengang, for godt 100 år siden, det sprog der var egnet til at give antroposofien et jordisk-fysisk udtryk. Er det stadig på tysk at vi skal videreudvikle vores forståelse af antroposofi og individualisere og omsætte den? Det tyske sprog har ligesom alle sprog udviklet sig siden Steiners tid. Hvor mange uden for de tysktalende lande taler i dag tysk? Skal stafetten gives videre til et andet sprog? Eller er det i globaliseringens tid en opgave for mange/alle sprog at yde de specifikke bidrag, de i deres forskellighed rummer muligheder for?

I følge med globaliseringen er engelsk trængt frem som et sprog der tales overalt. Det globaliserede engelsk er ikke identisk med det der tales i England eller USA. Der er mange engelsk. Er dette engelsk det sprog der kan blive bærer af den antroposofiske udvikling i verden?

Sprogets rolle, opgave og udvikling i vores menneskelige udvikling stiller os nogle udfordrende spørgsmål. Det engelske sprogs biografi og dynamik i verdenskulturen åbner op for yderligere uomgængelige spørgsmål. Antroposofiens sprog (ental og flertal) sætter endnu skarpere fokus på disse spørgsmål. Hvordan arbejder vi skabende og ansvarligt med de skatte vi har modtaget i de sidste 100 år, så vi over for os selv, hinanden, verden og hierarkierne kan realisere vores potentiale og mod til en fremtid der ikke kommer til at ligne det vi hidtil har kendt? Sproget kan holde os fangen, og sproget kan sætte os fri. (Andrew Wolpert)

Det engelske sprogs indtrængen i andre sprogområder er i hurtig fremdrift. I løbet af få årtier har vi set hvordan engelsk fra at være første fremmedsprog i skolen, mange steder er blevet eneste fremmedsprog; hvordan det i mange lande, især i den tredje verden, har fået status som andet modersmål ved siden af det lokale sprog. Som internationalt kommunikationssprog i forskellige sammenhænge er det altdominerende. Nationalsprogene bliver mere og mere trængt ud i en rolle som en slags dialekter – kun til daglig brug i hjemmet. Hvilke konsekvenser har det for sprogets potentiale for at erkende og bearbejde det erkendte? Er menneskehedens nye, vigtige opgave bevidst at pleje og videreudvikle sine sprog, ligesom den må pleje natur og miljø?(Nicolai Petersen)

Disse og andre spørgsmål er til debat den 5. november. De to debattører, Nicolai Petersen og Andrew Wolpert har igennem mange år forsket i sprogenes udvikling og deres rolle i vores forståelse af verden og os selv. Begge har publiceret artikler og holdt foredrag og seminarer i store dele af verden om bl.a. engelsk som universelt sprog. På mødet i Aarhus vil de i en første del fremlægge resultaterne af deres forskning og derefter diskutere med deltagerne hvilken vej udviklingen går, og hvad fremtiden rummer af muligheder.


PROGRAM

10:00-11:00 Oplæg
11:00-11.30 Kaffepause
11:30-12:30 Oplæg
12:30-13:30 Frokostpause
13:30-14:30 Debat/samtale
14:30-15:00 Kaffepause
15:00-16:00 Debat/samtale

Andrew Wolpert. *1947 i London. Ud fra sit arbejde med sprog, det engelske sprogs historie, Shakespeare, Parcival, renæssancekunst og antroposofi har Andrew Wolpert holdt kurser, seminarer og foredrag i Europa, Australien, Amerika og Asien. Arbejder aktuelt ved den Frie Højskole i Stuttgart.


Nicolai Petersen. 1952 i Giessen/Hessen. Har studeret germansk, slavisk og fin-ugrisk sprogvidenskab og arbejdet som underviser ved universitetet, Goethe-Instituttet og Snellman-Højskolen i Helsinki. 1992-2004 leder af Lærerseminariet for Waldorfpædagogik i Skt. Petersburg. P.t. russisklærer ved Widar-Schule i Bochum. Publikationer om russisk-, engelsk- og tyskundervisning i Steinerskolen og om sprogvidenskabelige spørgsmål i antroposofisk belysning.


Arrangementet foregår på dansk, engelsk og tysk. Der kan oversættes om nødvendigt.
Pris: 50,- kr.
Der kan købes frokostanretning (kr. 150) og kaffe/te med sødt og frugt i pauserne
Tilmelding, hvis man ønsker frokost senest 17.11.
Arr.nr. 2016-502
Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: 50,. inkl, kaffe . Tilmelding: info@vendepunkt.com

10-16.00
Mandag
07 november
MADSTUDIEGRUPPE
Gruppen laver ikke mad.
Vi går til baggrunden for en sund føde.
Ud fra Rudolf Steiners ”Johannes’ Apokalypse” i 13 foredrag holder vi studiekredsmøder på mandage i ulige uger kl. 19 fra 7. nov. 2016 til påsken.

Lars Mikkelsen, tlf. 4828 8700.
Mødeansvarlig: Biodynamisk Forbrugersammenslutning

19:00
Torsdag
17 november
EN NORDISK MYSTERIEIMPULS
Foredrag ved Anders Høier
I Norden havde forholdet mellem jord-, vand- og lyselementet en overordentlig stor betydning, når mennesker gennem mysterierne søgte at opleve inkarnationens mysterium og menneskelegemets dannelse. Det oplevedes bl.a. i de jyske fødselsmysterier. Hvordan kan vi forholde os til dette i dag? Hvor ligger kimene til at forstå fødsel og død? Hvad er materien i sit inderste væsen? Ved at forsøge at forstå fortiden kan vi få mulighed for at finde veje til kulturfornyende kræfter.
Læs mere...
Entré: 60 kr. .
19:30
Lørdag
26 november
til
27 november
JOHANNES-EVANGELIET
Weekend kursus med Jørene Braren Lauritzen
VEJEN TIL DIN HØJERE BEVIDSTHED OG KRISTUS

GUD BLEV MENNESKE, FOR AT MENNESKET SKAL BLIVE GUDDOMMELIGT.

Den traditionelle, dogmatiske kristendom begynder i vor tid at forvandle sig til en fri og erfaringsorienteret, kristen vej. Faklen gives fra apostlen Peter til evangelisten Johannes.
Læs mere...
Entré: 1200 kr . Tilmelding: braren@stofanet.dk

10-18
Onsdag
30 november
til
02 december
JULESPIL
De studerende opfører julespillet som marionetteater.

Adgang for børn fra 3 år.

Tilmeldig nødvendig.

Entré: Børn 20 kr. - voksne 40 kr.
Læs mere...

10 og 11
Torsdag
01 december
RUDOLF STEINER OG GRUNDLÆGGELSEN AF DE NYE MYSTERIER
Foredrag ved Olaf Nybo
Der har altid eksisteret mysterieskoler, hvor der blev undervist i okkult viden, men i dag har de gamle indvielsesmetoder ikke samme virkning som tidligere. Med udviklingen af Rudolf Steiners antroposofi og grundlæggelsen af de nye mysterier blev der igen givet mulighed for en bevidsthedsåbning og forståelse for det åndelige. I foredraget vil der blive fokuseret på Rudolf Steiners esoteriske virke fra begyndelsen af den første Esoteriske Skole i 1904 til etableringen af Michaelskolen som kerne i det Almene Antroposofiske Selskab efter Julestævnet i 1923/24.
Læs mere...
Entré: 60 kr. .
19:30