Startside

Onsdag
02 september
til
02 september
Nationalsocialismen – vanviddets ideologi, en autentisk vidneberetning
Hans Erik Deckert
Udgangspunktet for mine foredrag om nationalsocialismen er et citat af Hitler og et citat af modstandsgruppen Weisse Rose
Forsynet har forudbestemt mig som menneskehedens største befrier. Jeg befrier mennesket fra tvangen til at det åndelige skal være et mål i sig selv, fra de beskidte og fornedrende selvpinsler vedrørende det hjernespind, der kaldes samvittighed og moral, og fra kravet om en frihed og personlig selvstændighed, som kun kan være undt de færreste…… Adolf Hitler, uddrag af samtaler med Hermann Rauschning, 1940
Hvert ord der kommer ud af Hitlers mund, er løgn. Når han taler om fred, mener han krigen, og når han på den formasteligste måde påkalder den Almægtiges navn, mener han det ondes magt, den faldne engel, satanen. Hans mund er helvedets stinkende svælg, og hans magt er i bund og grund vraget (modstandsgruppen Weisse Rose, uddrag af det 4. flyveblad, 1942
I mit foredrag belyser jeg de faktorer, som ledte til Hitlers legale magtovertagelse i 1933, endvidere de hændelser i de følgende år, hvor diktaturet blev stadfæstet. Egne erindringer og oplevelser vil understrege begivenhederne fra denne tid.
NB: Hele tekstoplægget udleveres ved indgangen
Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: 85.- / 65.- . Tilmelding: info@vendepunkt.com

19.30
Lørdag
05 september
til
06 september
SEKSUALITETENS VÆSEN
Kursus ved heilpraktiker Heidi Hansen
Åndsvidenskabelig belysning af seksualitetens væsen og uvæsen. Betragtning af hvordan det maskuline og det feminine viljesaspekt virker som urkraft i menneskets væsen og virke, og hvordan mand og kvinde er forskellige ud fra en åndsvidenskabelig synsvinkel. Gennemgang af hvordan køn og seksualitet som skaberkraft virker i menneskets forskellige livsaldre som almen impuls. Antroposofisk belysning af hvordan seksuelle overgreb hæmmer et menneskes virke og udvikling, fysisk, sjæleligt og åndeligt.
Læs mere...

10-16
Onsdag
09 september
FRA FORRETNINGSMAND TIL FILANTROP
Foredrag på dansk af Ross Jackson
En vej fra spirituel opvågnen til bæredygtig handling.
I aftenens foredrag vil Ross give os et indblik i, hvordan han kom til det ståsted, han har i dag, sit syn på bæredygtighed, og på det, der sker for menneskeheden og i menneskers bevidsthed i denne tid. Han vil fortælle om konkrete bæredygtige tiltag, han er engageret i og om, hvad der gjorde ham engageret netop der.
Hvordan opstod denne indre ild, og hvad er det, der nærer den?
Læs mere...

19:30
Fredag
11 september
til
12 september
DE NI SALINGPRISER - menneskets væsen
Jan Brahm
menneskets væsensleds bestemmelse ud fra Kristuskraften ¬ seminar med Jan Brahm

De ni saligprisninger (Mt. V 1¬12) udtrykker menneskets ni væsensleds potentielle udfoldelse når mennesket optager Kristusimpulsen i disse væsensled. Det ville være muligt – og meningsfuldt – at opbygge en kristen skoling udelukkende ud fra de ni saligprisninger. På dette weekendseminar vil en oversigt over nogle væsentlige aspekter af en sådan kristen skoling blive skitseret.
Fredagens aftenforedrag vil give en oversigt over de ni saligprisninger og især gå ind på de første tre: Saligprisningerne for menneskets fysiske legeme med opgaven at blive ‘tigger efter ånden’ (intuitionens stadium); livslegemet med opgaven at ‘bære lidelse’ (inspirationens stadium), og astrallegemet med opgaven at blive ‘sagtmodig’ (imaginationens stadium). KAN OPLEVES SÆRSKILT – kr. 100.-

Lørdagsseminaret vil især se på de tre sjælelige væsensleds saligprisninger:
Fornemmelsessjælens bestemmelse; at udvikle retfærdighed.
Forstandssjælens bestemmelse; at udvikle barmhjertighed.
Bevidsthedssjælens bestemmelse; at udvikle det rene hjerte.
I den forbindelse vil vi anskue chakraernes udvikling i forbindelse med Kristuskraftens optagelse i væsensleddene. Vi vil se på elevens vej gennem hjertets sfærer – som denne er angivet i Kristusskolen ved arbejdet med saligprisningerne. Endelig vil også vejen igennem de sidste tre saligprisninger blive antydet.
Som del af seminaret vil en power¬point præsentation af motiver fra Hieronymus Boschs værk blive vist.
Det fuldstændige tekstoplæg vil blive fremsendt ved tilmelding
Dagsstruktur lørdag 12.09.
10.00¬11.10: Seminar I – foredrag; Saligprisninger
11.10¬11.30: Pause med kaffe
11.30¬12.40: Seminar II – foredrag Saligprisninger
12.45¬13.45: Frokost (Vendepunkts gluten- og laktosefri buffet)
13.50¬15.00: Seminar III – Power-point Bosch
15.00¬15.20: Pause med Kaffe
15.20¬16.30: Seminar IV; Saligprisninger

Jan Brahm. F. 1960. Uddannede sig 1979 – 1982 i England til ’curative educator’. Har arbejdet inden for Rudolf Steiner¬pædagogikken i England, Norge og Danmark. 2006¬09 uddannelse til klassisk homøopat. Intensive studier ved Freie Hermetisch¬Christliche Studienstätte am Bodensee hos Willi Seiß af den kristne hermetisme, Arbejder i dag som holistisk behandler, rådgiver, foredragsholder, speciallærer og forlægger. Forfatter til bogen Den kristologiske skolingsvej. www.theophilusforlag.dk og www.janbrahm.dk

Tilmeldingsfrist: 01.09.2015
Tidspunkt: (se ovenfor) Pris 700.¬ inkl. fuld forplejning
Arr. nr. 2015 ¬ 502


Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: 700.- inkl fuld forplejning . Tilmelding: info@vendepunkt.com

19.00
Lørdag
12 september
til
12 september
PLANETERNE Sjælens ledsager --------
Forberedelses kredsen
i arbejdet med selverkendelse.

Intro-workshop


”De tolv stemninger og planeterne” belyst eurytmisk. Stævne med Ursula Zimmermann, Antroposofisk kulturhus, d. 23.-25. oktober 2015. (Arr. DOF Vendepunkt). Se program.

I tilknytning til stævnet tilbydes en kort Intro-workshop

12.09 2015 i Århus kl 9:30 – 12:30.
STED: ANTROPOSOFISK KULTURHUS 8270 HØJBJERG Torv

Dette stævne er det tredje i en række med samme tema: ”De tolv stemninger”, nemlig dyrekredsen og planeternes bevægelse, og de dertil knyttede eurytmiske gebærder og former. For deltagere i dette års stævne tilbydes en introduktion og indføring i emnet, hhv. orientering om de foregående stævner, ikke mindst med henblik på nye deltagere. Omvendt er workshoppen ikke en forudsætning!

Klaus Dueholm vil indlede med et oplæg om hele temaet; dyrekredsen og planeterne i forhold til mennesket, en opsamling af foredrag holdt tidligere. Kirstin Seddon vil supplere med eurytmisk at vise og øve nogle af de centrale gebærder og former og Jeppe Flummer vil samle op, henvise til evt. litteratur og kort introducere til det kommende. Alt sammen uformelt og med god mulighed for at spørge og samtale på dansk.

Tilmelding til workshop forudsætter tilmelding/betaling til stævnet via Vendepunkt. Se program. (www.vendepunkt.com)

Tilmelding og spørgsmål m.v. ang. workshop, sker direkte til Kirstin på tel: 28260774 eller mail: kirstinseddon@post.cybercity.dk

Workshoppen d. 12 sept. er en del af stævnet, dvs gratis. Vi servere en kop kaffe/the m.v.

Velkommen
Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: Gratis . Tilmelding: info@vendepunkt.com

9.30-12.30
Søndag
13 september
BIODYNAMISK HAVE(MARK)DYRKNING
Demonstrationsdag
Kom og vær med, så du kan se og mærke noget om, at det er let nok at dyrke biodynamisk i praksis.
Lars Mikkelsen vil stå for undervisningen. Det foregår i hans mark 3-4 km fra Skævinge.
Du får nærmere om at finde stedet efter tilmeldingen.
Læs mere...
Tilmelding: lars@t-mikkelsen.dk

11-17
Mandag
14 september
FØLELSESLIV OG HELBRED
forløb ved heilpraktiker Heidi Hansen
Første gang af et forløb over 8 aftener i vinteren 2015/2016 med fokus på, hvordan sande følelser skabes i mennesket gennem planeternes virke ind i organdannelsen. Og hvordan usande følelser opstår, hvordan de kan fremkalde sygdom – og hvordan de usande følelser kan forløses.
Læs mere...

19-21:30
Mandag
21 september
FØLELSESLIV OG HELBRED
forløb ved heilpraktiker Heidi Hansen
Første gang af et forløb over 8 aftener i vinteren 2015/2016 med fokus på hvordan sande følelser skabes i mennesket gennem planeternes virke ind i organdannelsen. Og hvordan usande følelser opstår, hvordan de kan fremkalde sygdom – og hvordan de usande følelser kan forløses.
Læs mere...

19-21:30
Tirsdag
22 september
ANTROPOSOFISK BIOGRAFIARBEJDE
forløb ved Heilpraktiker Heidi Hansen
Første gang af et forløb over 8 aftener i vinteren 2015/2016 med fokus på hvordan man som voksen kan udvikle sig selv ud fra den udviklingsimpuls, som ligger i syvårsperioderne. Kurset omfatter gennemgang af syvårsperioderne fra fødsel til 42 år, hvor problemerne grundlægges i årene fra fødsel til 21 år, og løsningerne findes i at udnytte potentialet i den sjælelige udvikling, som bliver mulig i årene fra 21-42 år og resten af livet. Læs mere...

19-21:30
Lørdag
26 september
til
26 september
SÅ MEGET GODT I VENTE
Niels Kristen Stokholm
De miljøkatastrofer der er opsejling til, skyldes mangel på indsigt i det visdomsfulde samspil mellem alt i universet.

Som afslutning på Rudolf Steiners Landbrugsforedrag i Koberwitz i pinsen 1924,
henvendte Rudolf Steiner sig til de unge deltagere på kurset ved at komme med et kort indlæg om ungdommens søgen efter at genfinde ånden i naturen. Dette indlæg vil blive gennemgået og paralleller vil blive draget til H.C. Andersens Eventyr Klokken, et eventyr der vidner om at H:C: Andersen evnede at beskrive sandfærdige naturoplevelser, som kun et menneske kan der har erhvervet den bevidste billedbevidsthed.

De sociale konflikter der præger vor tid, skyldes mangel på gensidig menneskeforståelse.
Filmen illustrerer begge disse mangler. Der er hændt meget positivt i kølvandet på filmen, som jeg med glæde vil berette om. Hændelser der vidner om, at der er meget godt i vente, hændelser der vidner om at der er mange mennesker der har en mere eller mindre bevidst længsel efter en dybere og mere positiv forståelse af meningen med livet.

Program:
10.00-11.10: Seminar 1 – oplæg Nils K. Stokholm
11.10-11.30: Kaffepause
11.30-13.00: Seminar 2 – oplæg Nils K. Stokholm - med samtale
13.00-13.45: Frokost - Vendepunkts gluten- og laktosefri buffet
13.45 -14.15 Eurytmi
14.15- 14.45 Kaffepause
14.45-16.00: Seminar 3 – sammenfatning og afslutning

Tilmeldingsfrist: 17.09.2015 min. deltagerantal 10
Tidspunkt: kl. 10-16. Pris 600.- inkl. fuld forplejning
Arr. nr. 2015 – 504
Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: 600.- / 500.- inkl fuld forplejning . Tilmelding: info@vendepunkt.com

10-16.00
Mandag
02 november
MADSTUDIEGRUPPE
Gruppen laver ikke mad.
Vi går til baggrunden for en sund føde.
Ud fra først Rudolf Steiners foredragsrække Karmas åbenbaringsformer holder vi møder på mandage i ulige uger kl. 19 fra 2. nov. 2015 til påsken.
Vi mangler de sidste 2 foredrag. Derefter går vi videre med Steiners Johannes’ Apokalypse i 13 foredrag.
Afholdes Toftevænget 30 ved Skævinge station.
Lars Mikkelsen, tlf. 4828 8700.

19:00
Fredag
05 februar
til
07 februar
MØD DET BIODYNAMISKE PÅ MESSEN
Biodynamisk forbrugersammenslutning har en stand på messen i Falconer Centret,
Stand nr. 19 er en dobb. stand.

Læs mere...

10-18