Startside

Torsdag
08 oktober
KRISTENDOMMENS BILLEDSPROG
Foredrag ved Erik A. Nielsen
Det kristne billedsprog, som har været kilde til flere årtusinders kunst, og specielt til den danske salmedigtning, har sine rødder i Bibelen. Det er lysende, levende og uundværligt, hvis man vil forstå, hvad kristentro og gudstjeneste indebærer. Foredraget bygger på Erik A. Nielsens bog Kristendommens retorik (2009), der redegør udførligt for denne lange sammenhæng. Der gives en række teologisk anskuelige eksempler på billedsprogets særlige karakter.
Læs mere...
Entré: 70 kr. .
19:30
Fredag
23 oktober
KRISTI TILSYNEKOMST
Foredrag ved Jørgen Braren Lauritzen
Vi lever i morgenrøden af Kristi æteriske tilsynekomst. Dette gennembrud er den vigtigste spirituelle begivenhed i nutiden. Foredraget sætter fokus på, hvordan vi forbereder os til Kristi tilsynekomst, og hvordan vi forstår Kristi natur: hans præeksistens og inkarnation i mennesket Jesus samt Golgatamysteriet. Endelig tematiseres hvad der rent faktisk finder sted i den åndelige verden i dag med følgevirkninger ind i menneskets verden.
Læs mere...
Entré: 70 Kr. .
19:30
Mandag
02 november
MADSTUDIEGRUPPE
Gruppen laver ikke mad.
Vi går til baggrunden for en sund føde.
Ud fra først Rudolf Steiners foredragsrække Karmas åbenbaringsformer holder vi møder på mandage i ulige uger kl. 19 fra 2. nov. 2015 til påsken.
Vi mangler de sidste 2 foredrag. Derefter går vi videre med Steiners Johannes’ Apokalypse i 13 foredrag.
Afholdes Toftevænget 30 ved Skævinge station.
Lars Mikkelsen, tlf. 4828 8700.

19:00
Torsdag
05 november
ORIGENES FRA ALEXANDRIA
Foredrag ved Thala Juul Holm
Origenes levede 185-254 og har, på trods af, at han tidligt i den kristne kirkes historie blev kætterdømt, været en stærk inspiration op gennem århundrederne. Han forbandt den platoniske filosofi med den kristne teologi og har i nedskrevne taler og værker foretaget en stor systematisk gennemtænkning af menneskets vej fra skabelse over fald til genoprettelse og fuldkommengørelse af legeme, sjæl og ånd ved Kristi virke i menneskesjælen. Foredraget vil prøve at bringe inspirationen fra Origenes ind i vor egen tids udfordringer og brudlinjer.
Læs mere...
Entré: 70 kr. .
19:30
Torsdag
19 november
N.F.S. GRUNDTVIG SET SOM FORBEREDER AF ANTROPOSOFIEN I DANMARK
Foredrag ved Dan Lerche-Petersen.
Ved en nærmere betragtning af Grundtvigs liv og tanker kan vi opdage adskilligt – også overraskende som f.eks. reinkarnationstanken – der finder sin udfoldelse hos Rudolf Steiner og i antroposofien.
Læs mere...
Entré: 70 kr .
19:30
Fredag
05 februar
til
07 februar
MØD DET BIODYNAMISKE PÅ MESSEN
Biodynamisk forbrugersammenslutning har en stand på messen i Falconer Centret,
Stand nr. 19 er en dobb. stand.

Læs mere...

10-18
Fredag
04 marts
til
06 marts
STORT FORÅRSSTÆVNE I KUNSTENS NAVN
Stævnet er for ALLE interesserede og kræver ingen forudgående viden eller kunnen.
Stævnet vil til en begyndelse arbejde med følgende kunstarter:
1) Goethes farvelære ved Anders Høier
2) Maling ved Lise Austad
3) Eurytmi ved Marianne Schlittler
4) Plasticering ved Jeppe Flummer
5) Sprogformning ved Dorthe Rosendahl
6) Musik ved Jette Rymer Læs mere...

Fredag
30 september
til
02 oktober
DET USYNLIGE MENNESKE I OS
Kursus ved Kathrin Studer-Senn
og Hans Rudolf Studer.
Detaljeret program senere.