Startside

Søndag
21 februar
DET BIODYNAMISKE
samt inspiration fra Steiner
Foredrag/samtaler ved Lars Mikkelsen

I Domus Felix (Det Gamle Mejeri)
Bygaden 20, 4320 Lejre. 5 min.’s gang fra stationen.
Paradisbakkernes Fælleshaver står for mødet.
14:00
Fredag
26 februar
MENNESKET OG DETS ENGEL
Foredrag ved Anders Høier
Når mennesket tænker, har englen mennesket i sin bevidsthed!
Vi kan sige: Når jeg tænker, bliver jeg tænkt.

Vi følges alle af et åndeligt væsen, der er forbundet med os.
Hvordan kan vi forbinde os tættere med vores engel i et fælles arbejdsområde? Og hvor i mennesket sker det?

Der er områder i dagliglivets tænkning, der bør undgås,
og hvordan gør vi dette bedst i vores tid?
Hvordan kan den nye tænkning, fremtidens tænkning,
der samtidig er gennemstrømmet af følelsen,
blive til en ”engle-tænkning”?
Entré 50 kr.
Læs mere...

12:30
Lørdag
27 februar
DIGT EN FINGERLEG
Underviser: Charlotte Helles, seminarielærer
Vi digter og finder på bevægelser i små grupper og individuelt.
Alle kan være med.

Læs mere...

Tirsdag
01 marts
til
14 juni
MENNESKETS UDVIKLING GENNEM SYVÅRSPERIODER
Foredrag ved Heidi Hansen
Tre tirsdage om perioderne
42-49 år
49-56 år
56-63 år
Læs mere...

19-21:30
Fredag
04 marts
til
06 marts
STORT FORÅRSSTÆVNE I KUNSTENS NAVN
Stævnet er for ALLE interesserede og kræver ingen forudgående viden eller kunnen.
Stævnet vil til en begyndelse arbejde med følgende kunstarter:
1)Kunstnerisk arbejde og intuition. Anders Høier
2) Maling ved Lise Austad
3) Eurytmi ved Marianne Schlittler
4) Plasticering ved Jeppe Flummer
5) Sprogformning ved Dorthe Rosendahl
6) Musik ved Jette Rymer Læs mere...

Lørdag
12 marts
til
13 marts
BIODYNAMISK HAVEKURSUS
Med biodynamisk avler Lars Mikkelsen
I sit princip kan biodynamisk dyrkning læres på få timer.
Det praktiske arbejde er næsten som i enhver have.
Læs mere...

11:00
Lørdag
12 marts
Danmarks og mellemeuropas spirituelle opgave set i lyset af verdenssituationen
To foredrag med samtaler ved Winfried Walter
Winfried Walther forbinder en nøgtern analyse af samfundstendenser med et klarsyn, han har erhvervet igennem en antroposofisk skolingsvej. Han har forudsagt Berlinmurens fald, og han har i et foredrag i Frihedsforum forudsagt, at en højreradikal terrorist ville slå til i Norge. Han skildrede Breiviks verdensanskuelse nøjagtigt 100 dage før, verden vidste noget om ham. Læs mere...

10-15
Fredag
18 marts
til
19 marts
STILHED
Eurytmikursus med ANNEMARIE EHRLICH
Hvordan kommer jeg i bevægelse
Stilhed i mig – stilhed mellem os – stilhed i rummet

Kurset foregår på engelsk.
Tilmelding 10.marts 2016
Læs mere...

16:30
Lørdag
19 marts
til
20 marts
PÅSKEKURSUS
med Jørgen Breren Lauritzen
Kristi offentliggørelse af oldtidens mysterier.
Kurset er inspireret af R.Steiner, V.Tomberg og Grundtvig.
Det veksler mellem foredrag, meditation, nadver, samtale og gruppearbejde.
Deadline for tilmelding: fredag d.11.marts
Læs mere...

10-18
Lørdag
02 april
FORNYELSESKILDER I ARBEJDET
Fælleskonference for medarbejdere i antroposofisk inspirerede virksomheder
Tema: Fornyelseskilder i arbejdet - personlige inspirationskilder.
Tilmelding senest 22.3.2016.
Arr: Virksomhedskollegiet og Antroposofisk Selskab Danmark
Læs mere...

10-18
Lørdag
16 april
HIERONIMUS BOSCH
Seminar med Jan Brahm
Hieronymus Bosch - en spirituel, dybsindig maler til inspiration for mennesket til alle tider.
Læs mere...

10-16
Lørdag
28 maj
DE HØJERE VÆSENSLEDS INKARNATION I DET FYSISKE LEGEME
Bothmergymnastik ved Birte Kjær
På kurset vil vi prøve at udvide vores forståelse af menneskets fire væsensled sammen med kvaliteterne i de tilsvarende elementer.
Vi vil arbejde med Bothmergymnastikken som grundlag for en større tilgang til, hvordan vi i det daglige, gennem bevægelsen, kan komme til en større harmoni mellem væsensleddene.
Birte Kjær er uddannet bothmergymnast og har undervist i bothmergymnastik i mange år.
Læs mere...

10-14
Fredag
30 september
til
02 oktober
DET USYNLIGE MENNESKE I OS
Kursus ved Kathrin Studer-Senn
og Hans Rudolf Studer.
Detaljeret program senere.