Startside

Mandag
06 april
til
10 april
DET APOLLINSKE KURSUS
Internationalt eurytmi-fagstævne
VERDENSORD MENNESKESPROG
Læs mere...

19
Onsdag
08 april
BEVÆGELSE I KOSMISK HARMONI
Foredrag af Birte Kjær om bothmer-gymnastik
Læs mere...

19:30
Onsdag
08 april
EN OKKULT MORFOLOGI
Foredrag ved Jeppe Flummer
Rudolf Steiner holder i marts 1911 i Prag foredragene Eine okkulte Physiologie, der peger på gådefulde og fantastiske perspektiver for menneskets fysiske krop. Med udgangspunkt i bl.a. disse betragtninger kan vi forsøge at ridse et billede op af den spirituelle baggrund for også morfologien, formerne i verden, som de antydes i Steiners værk.

Jeppe Flummer. F. 1952.
Uddannelse: 1971-1978 studier i historie og waldorfpædagogik. Undervisning i historie og billedkunst m.m. i Steinerskolen siden1978. Sekretær i Steinerskolernes Sammenslutning frem til 2014. Autodidakt billedhugger.
Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: Ingen tilmelding. Pris 85kr / 65kr . Tilmelding: info@vendepunkt.com

20:00
Lørdag
11 april
til
12 april
BIODYNAMISK HAVEKURSUS
med biodynamisk avler Lars Mikkelsen
Det er godt, og det er let.
Det praktiske arbejde er næsten som i enhver have. Lær at bruge Såkalenderen, om hvordan en kompostbunke sættes op og om hvordan de biodynamiske præparater skaffes og anvendes. Der kommer konkrete anvisninger, så tag støvler og varmt tøj med.
Ingolf vil vise os beskæringen af frugttræer.
Læs mere...

11:00
Lørdag
11 april
DEN FORTROLIGE DØD
Lørdagskredsen
Læs mere...

10-13
Lørdag
11 april
FORNYELSESKILDER I ARBEJDET
PERSONLIGE INSPIRATIONSKILDER
Fælles konference for medarbejdere i antroposofisk inspirerede virksomheder.
Medlemmer af Antroposofisk Selskab og andre interesserede er velkomne.
Tilmelding inden 28.3.2015
Læs mere...

10-18
Onsdag
15 april
DANMARKS SJÆL
Foredrag ved Ph.d., sognepræst Katrine Lilleør
H. C. Andersen og Søren Kierkegård.
Læs mere...

19:30
Onsdag
15 april
PÃ…SKE-BILLEDBETRAGTNING
Foredrag ved Jan Brahm
Fremstillingen af tornekroningen såvel som korsbæringen hos Hieronymus Bosch.
Vi vil betragte nogle af maleren Hieronymus Bosch’ (1450-1516) værker, hvori
Bosch fremstiller Kristi vej igennem lidelsesstadierne. Bosch’ billeder indeholder åndelige sandheder på et dybt plan. Dog er disse sandheder indhyllet i et symbolsk billedsprog. Vi vil forsøge at nærme os aspekter af de kristne mysterier igennem 
udvalgte værker af Bosch denne aften.
Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: Ingen tilmelding. Pris 85kr / 65kr . Tilmelding: info@vendepunkt.com

20:00
Onsdag
22 april
SYVSTJERNEN, DE SYV MENIGHEDER OG DE SYV ÆRKEENGLE
- om åndelig tidsregning hos Grundtvig og Steiner
Foredrag af Uffe Jonas Læs mere...

19:30
Onsdag
22 april
Kristendom og musik som spirituelle udviklingsveje
Foredrag ved Jens Holger Nørgaard
Med udgangspunkt i og inspiration fra Rudolf Steiner og Valentin Tomberg vil jeg fortælle om hvordan både musik og kristendom rummer et vældigt potentiale til spirituel udvikling.

Jeg vil med forskellige musikeksempler søge at gøre rede for hvordan musik er i stand til at rense og stemme vort følelsesliv eller astrallegeme, så det bliver modtageligt for de spirituelle frekvenser vi har brug for i vor udvikling.

Gennem meditationer på ord fra bl. a. Johannesevangeliet, fadervor og det omvendte fadervor, korsordene og de 7 tegn fra Johannesevangeliet forbinder vi os med de kræfter der kan føre os fremad på den udviklingsvej vi er i gang med. Vi træder ind i kristusimpulsens felt, hvor vi forbinder os med dets liv og kraft. Jeg vil også berøre hvordan denne krafts aspekter manifesterer sig i og gennem vores 7 chakraer.

Jens Holger Nørgaard (f. 1943) er musiker, older og pensioneret steinerskolelærer.
Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: Ingen tilmelding. Pris 85kr / 65kr . Tilmelding: info@vendepunkt.com

20:00
Lørdag
25 april
GENERALFORSAMLING
i Antroposofisk Selskab Danmark
Læs mere...

10-13
Lørdag
25 april
HVORDAN ARBEJDE MED ANTROPOSOFI I DAG?
Et lille stævne
Men selv om antroposofien har sine rødder i den indsigt, der er vundet i den åndelige verden, så er det dog kun dens rødder. Dens grene, blade, blomster og frugter vokser ind i alle områder af det menneskelige liv og i gerninger. Den kalder med tanker – væsener og lovmæssigheder, som den åndelige verden åbenbarer – ind i dybene af den skabende sjæl: og sjælens kunstneriske kræfter lokkes frem gennem råbet.
RS 13.1.24 Læs mere...

14-17

25 april
FORÆLDREKURSUS 3
Teenageren / det unge menneske (14-21 år)
Kursus med Heidi Hansen og Gitte Drewes.


Hvad sker der med teenagerens følelsesliv, når hjernen er under ombygning, og hormonerne vælter rundt i kroppen?
Hvor har teenageren brug for støtte og rammer for at udvikle sig optimalt - og hvordan overlever resten af familien?
Hvilken betydning har vrede som forløber for egoismen, og hvorfor er egoisme vigtig?
Hvorfor og hvordan er det vigtigt at forældre stadig er på banen som opdragere?


Tilmelding inden 15.april.
Læs mere...

9-16
Onsdag
20 maj
LYSET FRA FREMTIDEN
ved Ph.d., leder af UC Marjatta, Lisbet Kolmos
Skandinaviens opgave.

Kulturhus Marjatta danner ramme om syv fortællinger fra Danmarks historie. Engagerede
personligheder fortæller om, hvordan vort land er blevet som det er. Hvis vi skal kunne træffe
rigtige beslutninger om fremtiden, må vi kende fortiden.
Derfor mødes vi til foredrag og samtale. Læs mere...

19:30
Lørdag
23 maj
UDFLUgT MED PINSEN SOM MOTIV
Lørdagskredsen
Læs mere...

10
Onsdag
03 juni
DEN KRISTNE-ROSENKREUZERISKE SKOLINGS VEJ
Foredrag ved Jan Brahm
Den chakriske organisme II.

Om dannelsen, rensningen og udviklingen af de 7 chakraer.

Hjertets chakras gestaltning igennem de sÃ¥kaldte bi-øvelser. Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: Ingen tilmelding. Pris 85kr / 65kr . Tilmelding: info@vendepunkt.com

20:00
Torsdag
30 juli
til
02 august
NORDEN I GOETHEANUM
Stævne for (og fra) de nordiske lande
30.juli til 2.august 2015
Det almene antroposofiske selskab.
Læs mere...

8:00