Startside

Onsdag
21 december
DRØMMEKVADET
af Olav Åsteson
Olav Åstesons DRØMMEKVAD fortæller historien om den indviedes vandring gennem mange verdener i de 13 hellige nætter fra Juleaften til Hellig Tre Konger. Denne nordiske mysteriebetragtning går tilbage til Norge i tiden omkring kristendommens indførelse.
Anne Fabricius synger den store sangcyklus, og Simone Simon holder en kort betragtning om nogle af de ting, som Rudolf Steiner har sagt om værket.

Entre 50 kr. Efter foredraget er der et traktement.
Alle er velkomne.
Arrangør: Antroposofisk Selskab, lokalgruppen i Gentofte (Paulusgruppen).
Læs mere...

20-21:30
Fredag
06 januar
til
07 januar
MICHAELS BETYDNING FOR MENNESKETS FREMTID
Antroposofisk Selskabs landsdækkende Vinterstævne
I Steiners bog Antroposofiske Ledesætninger omtales ærkeenglen Mikael og hans betydning for at kontakten i vor tid mellem den fysiske og den åndelige verden kan opretholdes gennem det vågne tænkende menneske ...

Medvirkende:
Anders Høier, Ellen Thuesen,
Daniel Håkanson, Troels Ussing, Elisabet Halkier.

Stævnet henvender sig både til medlemmer og interesserede.
Bemærk seneste tilmeldingsdato er 15. december. Læs mere...

19:00
Fredag
24 februar
ELEMENTARVÆSENERNES LIV OG VIRKE I ELEMENTERNE OG I MENNESKET.
Foredrag ved Anders Høier.
Elementarvæsenerne eller naturånderne, som de også kaldes, skaber jordens liv i samvirke med åndelige væsener i jordens omkreds. De har et ønske om, at menneskene anerkender deres virke i naturrigernes forvandlingskræfter, ja ligefrem viser dem taknemmelighed!

En mere bevidst forbindelse mellem dem og menneskene bør være et fremtidsmål!
Læs mere...

12:30-14
Lørdag
25 marts
til
26 marts
BIODYNAMISK HAVEKURSUS
med biodynamisk avler Lars Mikkelsen
I sit princip kan biodynamisk dyrkning læres på få timer.
Det praktiske arbejde er næsten som i enhver have. Lær at bruge Såkalenderen, om hvordan en kompostbunke sættes op og om hvordan de biodynamiske præparater skaffes og anvendes. Der kommer konkrete anvisninger, så tag støvler og varmt tøj med.
Ingolf vil vise os beskæringen af frugttræer.
Læs mere...

11:00
Torsdag
20 april
til
22 april
SJÆLENS PRØVELSE
Rudolf Steiners 2.mysteriedrama opføres af en gruppe teater-entusiaster.
3 opførelser på Michaelskolen i Herlev og 1 opførelse på Audonicon i Skanderborg.
Læs mere...

19:00