Startside

Fredag
28 oktober
ATTACHMENT - THE BASICS
Kursus med den canadiske udviklingspsykolog Gordon Neufeld.
Indføring i forståelsen af barnets tilknytningsproces.
Kurset holdes på engelsk.
Pris: 500 kr.
Arr.: Neufeldkurser i Danmark og Rudolf Steiner Børnehaveseminariet Læs mere...
Tilmelding: gl@neufeldkurser.dk

8:15-14
Lørdag
29 oktober
ALPHA CHILDREN
Kursus med den canadiske udviklingspsykolog Gordon Neufeld.
Henvender sig til folk der tidligere har deltaget i Gordon Neufelds kurser, men er også åbent for andre.
Kurset holdes på engelsk.
Pris: 600 kr.
Arr.: Neufeldkurser i Danmark og Rudolf Steiner Børnehaveseminariet
Læs mere...
Tilmelding: gl@neufeldkurser.dk

9-16
Lørdag
29 oktober
til
30 oktober
Johannes Evangeliet
Jørgen Braren Lauritzen
Weekendkursus
VEJEN TIL DIN HØJERE BEVIDSTHED OG KRISTUS –
”GUD BLEV MENNESKE, FOR AT MENNESKET SKAL BLIVE GUDDOMMELIGT.”
Tilmelding til Jørgen Braren Lauritzen snarest muligt og senest d.21. oktober:
Læs mere...

10-18.00
Torsdag
03 november
OLDGRÆSKE MYSTERIER OG DERES FORBINDELSE MED VOR TIDS ESOTERIK
Foredrag ved Annelise Sadolin
De græske mysteriers indhold: Orpheus - Apollon - Dionysos.
Når vi benævner Grækenland som Europas vugge, mener vi hjemstedet for udviklingen af kunst, tænkning og statsdannelse. Imidlertid danner også de oldgræske mysterier grundlag for senere tiders europæisk åndserkendelse. Vi kan således i den udformning, Rudolf Steiner har givet nutidens esoteriske arbejde, finde vigtige træk fra de græske mysterier i forvandlet form.
Læs mere...
Entré: 60 kr. .
19:30
Lørdag
05 november
til
05 november
HVILKET SPROG TALER ANTROPOSOFIEN?
DEBATARRANGEMENT
med Nicolai Petersen,Tyskland og Andrew Wolpert, England

De to debattører, Nicolai Petersen og Andrew Wolpert har igennem mange år forsket i sprogenes udvikling og deres rolle i vores forståelse af verden og os selv. På mødet i Aarhus vil de i en første del fremlægge resultaterne af deres forskning og derefter diskutere med deltagerne hvilken vej udviklingen går, og hvad fremtiden rummer af muligheder. Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt

10-16.00
Mandag
07 november
MADSTUDIEGRUPPE
Gruppen laver ikke mad.
Vi går til baggrunden for en sund føde.
Ud fra Rudolf Steiners ”Johannes’ Apokalypse” i 13 foredrag holder vi studiekredsmøder på mandage i ulige uger kl. 19 fra 7. nov. 2016 til påsken.

Lars Mikkelsen, tlf. 4828 8700.
Mødeansvarlig: Biodynamisk Forbrugersammenslutning

19:00
Torsdag
17 november
EN NORDISK MYSTERIEIMPULS
Foredrag ved Anders Høier
I Norden havde forholdet mellem jord-, vand- og lyselementet en overordentlig stor betydning, når mennesker gennem mysterierne søgte at opleve inkarnationens mysterium og menneskelegemets dannelse. Det oplevedes bl.a. i de jyske fødselsmysterier. Hvordan kan vi forholde os til dette i dag? Hvor ligger kimene til at forstå fødsel og død? Hvad er materien i sit inderste væsen? Ved at forsøge at forstå fortiden kan vi få mulighed for at finde veje til kulturfornyende kræfter.
Læs mere...
Entré: 60 kr. .
19:30
Lørdag
26 november
FRA HOVED TIL FOD
- en harmonisk integration ind i rummets planer.

Birte Kjær vil lede os gennem centrale elementer i Bothmergymnastikken. Gennem forskellige øvelser vil vi finde frem til bevægelsesglæde. Vi får et nyt forhold til vores eget legeme, der sætter os i stand til at opbygge nye vaner og bryde gamle.
Arr: Frihedsforum. Læs mere...

10-14
Lørdag
26 november
til
27 november
JOHANNES-EVANGELIET
Weekend kursus med Jørene Braren Lauritzen
VEJEN TIL DIN HØJERE BEVIDSTHED OG KRISTUS

GUD BLEV MENNESKE, FOR AT MENNESKET SKAL BLIVE GUDDOMMELIGT.

Den traditionelle, dogmatiske kristendom begynder i vor tid at forvandle sig til en fri og erfaringsorienteret, kristen vej. Faklen gives fra apostlen Peter til evangelisten Johannes.
Læs mere...
Entré: 1200 kr . Tilmelding: braren@stofanet.dk

10-18
Onsdag
30 november
til
02 december
JULESPIL
De studerende opfører julespillet som marionetteater.

Adgang for børn fra 3 år.

Tilmeldig nødvendig.

Entré: Børn 20 kr. - voksne 40 kr.
Læs mere...

10 og 11
Torsdag
01 december
RUDOLF STEINER OG GRUNDLÆGGELSEN AF DE NYE MYSTERIER
Foredrag ved Olaf Nybo
Der har altid eksisteret mysterieskoler, hvor der blev undervist i okkult viden, men i dag har de gamle indvielsesmetoder ikke samme virkning som tidligere. Med udviklingen af Rudolf Steiners antroposofi og grundlæggelsen af de nye mysterier blev der igen givet mulighed for en bevidsthedsåbning og forståelse for det åndelige. I foredraget vil der blive fokuseret på Rudolf Steiners esoteriske virke fra begyndelsen af den første Esoteriske Skole i 1904 til etableringen af Michaelskolen som kerne i det Almene Antroposofiske Selskab efter Julestævnet i 1923/24.
Læs mere...
Entré: 60 kr. .
19:30
Fredag
06 januar
til
07 januar
MICHAELS BETYDNING FOR MENNESKETS FREMTID
Antroposofisk Selskabs landsdækkende Vinterstævne
I Steiners bog Antroposofiske Ledesætninger omtales ærkeenglen Mikael og hans betydning for at kontakten i vor tid mellem den fysiske og den åndelige verden kan opretholdes gennem det vågne tænkende menneske ...

Medvirkende:
Anders Høier, Ellen Thuesen,
Daniel Håkanson, Troels Ussing, Elisabet Halkier.

Stævnet henvender sig både til medlemmer og interesserede.
Bemærk seneste tilmeldingsdato er 15. december. Læs mere...

19:00
Fredag
24 februar
ELEMENTARVÆSENERNES LIV OG VIRKE I ELEMENTERNE OG I MENNESKET.
Foredrag ved Anders Høier.
Elementarvæsenerne eller naturånderne, som de også kaldes, skaber jordens liv i samvirke med åndelige væsener i jordens omkreds. De har et ønske om, at menneskene anerkender deres virke i naturrigernes forvandlingskræfter, ja ligefrem viser dem taknemmelighed!

En mere bevidst forbindelse mellem dem og menneskene bør være et fremtidsmål!
Læs mere...

12:30-14
Torsdag
20 april
til
22 april
SJÆLENS PRØVELSE
Rudolf Steiners 2.mysteriedrama opføres af en gruppe teater-entusiaster.
3 opførelser på Michaelskolen i Herlev og 1 opførelse på Audonicon i Skanderborg.
Læs mere...

19:00