Startside

Lørdag
25 marts
til
26 marts
BIODYNAMISK HAVEKURSUS
med biodynamisk avler Lars Mikkelsen
I sit princip kan biodynamisk dyrkning læres på få timer.
Det praktiske arbejde er næsten som i enhver have. Lær at bruge Såkalenderen, om hvordan en kompostbunke sættes op og om hvordan de biodynamiske præparater skaffes og anvendes. Der kommer konkrete anvisninger, så tag støvler og varmt tøj med.
Ingolf vil vise os beskæringen af frugttræer.
Læs mere...

11:00
Lørdag
25 marts
FORNYELSESKILDER I ARBEJDET
Fælles konference for medarbejdere i antroposofisk inspirerede virksomheder.

Joan Sleigh
Troels Ussing
Lotte Juul Lauesen
Jakob Bønløkke.

Tilmelding senest 16.3.2017

Læs mere...
Mødeansvarlig: Virksomhedskollegiet og Antroposofisk Selskab Danmark
Tilmelding: asd@mail.tele.dk

19:30
Lørdag
25 marts
til
25 marts
Pas på Bierne
Lisbeth & Jørgen Kolmoes
Pas på Bierne – de passer på dig
Oplægsholdere Lisbet og Hans Jørn Kolmos

Vi vil fortælle om biernes liv, deres sprog og deres betydning for planteverdenen og os mennesker. Og vi vil diskutere, hvorfor bierne dør, og hvad vi kan gøre for at forhindre det.

Hans Jørn har passet bierne i Marjattas landbrug i mere end 30 år og vil fortælle om praktisk biavl og om ny indsigt om bier fra natur- og lægevidenskaben. Lisbet vil fortælle om Rudolf Steiners tanker om bierne og deres betydning. Honning er et forunderligt produkt: lavet af bier i samspil med bakterier ud fra planters nektar og solens kraft. Det er ikke bare et levnedsmiddel, men også et lægemiddel. Bier er en følsom indikator for miljøets tilstand og menneskers sundhed. Derfor er det dybt bekymrende at man i disse år registrerer massedød blandt bier overalt i verden. Hvad er årsagen? Hvad betyder det os for mennesker? Og hvad kan vi gøre for at vende udviklingen?
Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: kr 200.- . Tilmelding: info@vendepunkt.com

14-17.00
Lørdag
25 marts
UDFORSKNING AF AKASHA-KRONIKKEN
Foredrag og seminar ved Winfried Walther

Hvad er Akasha-kronikken? Det er Jordens egen erindring. Det er alt, som overhovedet er sket, og som så at sige er filmet. Og den kan skues af den trænede clairvoyante. Hvordan kommer man i forbindelse med Akasha-kronikken? Og hvordan foregår åndsforskningen i dette felt?

Arrangør: Frihedsforum.
Læs mere...

10-15:30
Lørdag
25 marts
INDFØRING I RUDOLF STEINERS FRIHEDSIMPULS
Hvilken betydning har denne frihedsimpuls for pædagogikken?
På kurset vil vi arbejde med emnet gennem foredrag og samtale.

Underviser: Gæstelærer på seminariet i Frihedens Filosofi Kirsten Skjerbæk

Temadagen henvender sig til alle med interesse for Steiner-pædagogikken.

Motto for dagen:
Tag imod barnet i ærefrygt
Opdrag det i kærlighed
Lad det gå i frihed.

Læs mere...

10-15
Torsdag
30 marts
NATURLIGE OG MENNESKESKABTE ELEMENTARVÆSENER OG DERES VIRKNING
Foredrag af Thomas Meyer, Basel
Der findes fire forskellige slags elementarvæsener:
gnomer, alfer, sylfer og salamandere.
De har alle et forhold til mennesker og venter på at blive forløst.
Foredraget holdes på tysk.
Læs mere...

19:30
Fredag
31 marts
til
01 april
Natürliche und vom Menschen erzeugte
Thomas Meyer CH Basel
Natürliche und vom Menschen erzeugte Elementarwesen und ihre Wirkung

Der findes fire forskellige arter af elementarvæsner: Gnomer, undiner, sylfer og salamander.


Thomas Meyer, født 1950 i Basel. Universitetsstudium: filosofi, tysk og engelsk.
Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: 650.- / 500.- inkl fuld forplejning . Tilmelding: info@vendepunkt.com

19.30
Fredag
07 april
til
08 april
EURYTMIKURSUS
med Annemarie Ehrlich
Før ordet er der tavshed. - Først bagefter kommer ordet; er ordet da stadig i bevægelse? Eller er ordene kun information?
Kurset foregår på engelsk.

Annemarie Ehrlich (fra Holland) har arbejdet med eurytmi i 70 år. De sidste 30 har hun næsten udelukkende beskæftiget sig med eurytmien som middel til at blive opmærksom på og håndtere sociale processer.
Læs mere...

16
Onsdag
19 april
KRISTUS SET I LYSET AF MARTINUS ÅNDSVIDENSKAB
Foredrag ved Søren Olsen

Kristendommen og de øvrige verdensreligioner har og har haft enorm betydning for udviklingen på Jorden. Men Kristus var ikke selv troende. Han var vidende på et niveau, som får nutidens videnskab til at fremstå begrænset. Der er viden, man kan måle og veje sig til, og der er tidløs visdom som i udsagnet: Du skal elske din næste som dig selv. Hvordan forstår man dette og andre udsagn fra Kristus, så livet fremstår logisk og meningsfyldt?
Arrangør: Frihedsforum.
Læs mere...

19:30
Onsdag
19 april
til
20 april
JORDBUNDSFRUGTBARHED
Kursus i Biodynamisk Jordbrug
Modul 2:
Fladekompostering og dyrkning
i et permanent grønt system.
Læs mere...

Torsdag
20 april
til
22 april
SJÆLENS PRØVELSE
Rudolf Steiners 2.mysteriedrama opføres af en gruppe teater-entusiaster.
3 opførelser på Michaelskolen i Herlev og 1 opførelse på Audonicon i Skanderborg.
Læs mere...

19:00
Lørdag
22 april
til
22 april
Mærk farverne!
Grerhe Harrebye
Lørdagscafé med Grethe Harrebye i Antroposofisk KulturHus

I forskellige farverum kan du opleve hvad farverne gør ved dig -
og hvordan du kan bruge den viden i et personligt beklædningsudtryk.
Vi skal undersøge hvilken udstråling de fire farver gul, rød, blå og grøn formidler, og hvordan vi hver især oplever denne virkning, og blive mere opmærksomme på hvilke signaler vi udsender til vores omgivelser.
Jeres oplevelser og indtryk vil danne baggrund for efterfølgende drøftelser og refleksioner.
Tag gerne store ensfarvede stoffer med.
Grethe Harrebye vil være guide i forløbet, der kan bruges som optakt til senere seminar om beklædningskunst med udgangspunkt i Rudolf Steiners idéer.

PRIS 385.- inkl kaffe og frugt

Grethe Harrebye. F. 1940. Pædagog og plantefarver. Tidligere leder af plantefarveriet på Tekstilværkstedet i Aarhus (butikken Gåseøjet).
Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: 385 . Tilmelding: info@vendepunkt.com

10-16.00
Mandag
01 maj
til
29 maj
BOTHMERGYMNASTIK
med Simone Simon
5 mandage i maj
Kom og oplev rummets kræfter gennem gymnastikken. En rørelsesform, hvor tanke og bevidsthed indgår, og som styrker jeget.

Simone Simon er uddannet bothermergymnastiklærer i Tyskland og Sverige.

Deltagelse kan aftales på mobil 26554461.
Entré: 50 kr pr gang . Tilmelding: simone.simon2@gmail.com

16-17
Fredag
05 maj
til
06 maj
Kan samfunnet bestå uten et åndelig fundament?
Hans Kolstad Læsø
Vårt demokrati er idag truet av flere krefter: en materialistisk tankegang, en amokløpende økonomisk spekulasjon, maktutnyttelse og en generell oppgitthet i befolkningen over å ha blitt satt utenfor beslutningsprosessene, for bare å nevne noen.
Kurset tar sitt utgangspunkt i det moderne demokratiet og gjennomgår ulike innfallsvinkler. Hovedanliggendet ligger i spenningen mellom representativt og deltagende demokrati. Ett spørsmål er: I hvilken grad har det representative demokratiet utartet til et formynderstyre? På sin side forutsetter det deltagende demokratiet et nytt sosialt bånd. Spørsmålet er da: Hva er dette nye båndet? Svaret ligger ifølge kursholderen i en dypere åndeliggjørelse av mennesket i tråd med Steiners grunnleggende ideer i Frihetens filosofi’


Kursus leder dr.philos. Hans Kolstad (født 1952 i Norge). Kolstad er filosof med eksamen fra universitetet i Strasbourg 1984. Han har bl.a. utgitt Filosofens gåter og antroposofiens bidrag til svar i 2013 og artikkelen «Filosofiske grunnbegreper hos Henri Bergson og Rudolf Steiner».
Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: 650.- / 500.- inkl fuld forplejning . Tilmelding: info@vendepunkt.com

kl 19.30
Lørdag
13 maj
BOTHMERGYMNASTIK
- helbredende rumlige kræfter.
Bothmergymnastikkursus ved Birte Kjær

Kroppen er et instrument for frihed, der gør det muligt for harmonisk samspil mellem indre liv og ydre verden. Hvordan kan vi udvikle den bevidste brug af bevægelse, som gør dette til genstand for direkte erfaring?
Arrangør: Frihedsforum.
Læs mere...

10-14
Onsdag
24 maj
RUDOLF STEINERS VOKSENPÆDAGOGIK
Foredrag ved Erik Lemcke

Rudolf Steiner fik aldrig stillet spørgsmålet, om hvordan voksne mennesker udvikler sig og arbejder sammen i fællesskaber. Men i mange af sine foredrag har han givet impulser til disse områder. Impulserne er blevet samlet op af Bernard Lievegoed fra Holland, som har lagt grunden til et voksenpædagogisk arbejde, som senere har fået navnet Socialøkologi.
Arrangør: Frihedsforum.
Læs mere...

19:30
Lørdag
27 maj
til
27 maj
Vitalitet – fra muld til mave’.
Jens Otto Andersen
Vi ved, at vore fødevarer indeholder diverse stoffer – mineraler, proteiner, vitaminer osv. Men vi overser let, at de er mere eller mindre vitale. Vi ser på, hvad denne vitalitet er for en størrelse, på lav- og høj-vitale grøntsager med meget forskellige evner til at styrke vores egen vitalitet. Vi arbejder også med at forstå, hvad frugt dannelse er i naturens husholdning. Og sidst men ikke mindst skal vi rent praksis arbejde med, hvordan vi i hverdagen kan tilberede en højvital kost.


CV Jens-Otto Andersen
Uddanet som landmand, og efterfølgende agronomLandbohøjskolen.

650.- med fuld forplejning (Frokost buffet) min deltager antal 15 StK
Dag forløb følger ved tilmelding
Tilmeldings frist Senest lørdag 15APRIL 2017 info@vendepunkt.com / 2176 7311
Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: 650.- / 500.- inkl fuld forplejning . Tilmelding: info@vendepunkt.com

10-16.00
Onsdag
08 juni
til
09 juni
JORDBUNDSFRUGTBARHED
Kursus i Biodynamisk Jordbrug
Modul 3:
Spørg planten – hold den vital
Læs mere...

Onsdag
04 september
til
05 september
JORDBUNDSFRUGTBARHED
Kursus i Biodynamisk Jordbrug
Modul 4:
Måling og forbedring af jordbundsmiljøet.
Læs mere...