Startside

Onsdag
28 september
VITALITET - FRA MULD TIL MAVE
Foredrag ved Jens-Otto Andersen
Vi kender alle deklarationer med næringsstoffer bag på fødevarerne - med indhold af vitaminer, proteiner, mineraler osv. Næringsstofferne er vigtige, og vores krop har brug for dem. Men det er kun den halve sandhed. Nyere forskning viser, at fødevarerne er mere end indholdsstofferne. Vitaliteten er også afgørende. Fødevarer kan være mere eller mindre vitale. Og når vi spiser, påvirker fødevarernes vitalitet direkte vores egen sundhed og modstandsdygtighed.

Jens-Otto Andersen vil tage os på en guidet rejse til et nyt syn på fødevarer og ernæring. Han vil give os overrumplende eksempler på vitalitet: Opskårne agurker, som kan vokse sammen igen, og mælk, der kan dræbe bakterier. Med denne indsigt kan vi på en ny måde orientere os i mængden af fødevarer, der står på hylderne og ligger i køledisken, så vi kan tage vare på vores egen sundhed. Og vi kan bidrage til den nødvendige ændring af den måde, som vi i dag dyrker og forarbejder fødevarer på.

Jens-Otto Andersen er uddannet landmand og agronom med en PhD-grad fra Landbohøjskolen. Siden 2001 forskningskoordinator ved Biodynamisk Forskningsforening.
Læs mere...

19:30
Fredag
30 september
til
02 oktober
DET USYNLIGE MENNESKE I OS
Kursus ved Kathrin Studer-Senn
og Hans Rudolf Studer.

Den 11. februar 1923 holdt Rudolf Steiner foredraget ”Det usynlige menneske i os. Det patologiske der ligger til grund for terapien” for en lille forsamling interesserede mennesker. Der
var hverken læger eller terapeuter til stede. Alligevel anses foredraget i dag for at være for læger og terapeuter.

Den nu pensionerede schweiziske læge, Kathrin Studer­Senn, har beskæftiget sig med foredraget, der i korte træk beskriver menneskets opbyggende og nedbrydende kræfter i mange år, og harvudviklet øvelser til at styrke livskræfterne med. De øvelser virker så godt, at vi nu for anden gang har indbudt Kathrin til at holde kursus i Audonicon om dem.
Læs mere...

Onsdag
05 oktober
HOMØOPATISK ORGANLÆRE - I ET ÅNDSVIDENSKABELIGT PERSPEKTIV
Foredrag ved Finn Nørlev
For den åndsvidenskabelige erkendelse består mennesket af krop, sjæl og ånd. Denne erkendelse åbner op for et helt andet syn på sundhed og sygdom end det, man finder i den almindelige medicin, der bygger på et naturvidenskabeligt grundlag.
Mennesket har syv hovedorganer, der modsvarer syv metaller og syv grundlæggende følelser. Kroppen og sjælen er i en kontinuerlig vekselvirkning. Organerne virker ind på følelseslivet og omvendt. Organerne er med til at udvikle og dominere mennesket på forskellige tidspunkter i livet. Og de skiftes til at dominere såvel menneskets fysiske som sjælelige tilstand.

I foredraget vil Finn Nørlev løfte sløret for de indre sammenhænge mellem følelser og organer. Han vil vise, hvordan krop og organer kan holdes sunde, så de understøtter deres æteriske og sjælelige funktioner.

Finn Nørlev er uddannet antroposofisk heilpraktiker og merkonom og driver terapi- og uddannelsesstedet, Lille Hammershus. Desuden aktiv som foredragsholder, underviser og forfatter.
Læs mere...

19:30
Torsdag
06 oktober
DE GRÆSTE MYSTERIER VENDER TILBAGE
Foredrag ved Aksel Haaning
”Aurora consurgens” er titlen på en religiøs-filosofisk tekst fra højmiddelalderen. Forfatteren er inspireret af den ægyptiske tankeverden om solens genfødsel i underverdenen og sjælens forvandling og rejse. Via persiske og arabiske oversættelser bliver de ægyptiske mysterier på ny nærværende i højmiddelalderen, og de anvendes til en forunderlig nytolkning af de kristne tekster. Aurora consurgens er i indhold personlig og kontroversiel, fordi den vender op og ned på vante religiøse forestillinger. Guddommen kalder på det forstående menneske, og en gensidighed virker forvandlende og måske forløsende for begge parter. Det kvindelige kommer til orde i et ellers mandsdomineret tankeunivers. Læs mere...
Entré: 60 kr. .
19:30
Lørdag
08 oktober
PERSONLIG LEDELSE
Kursus i Vitaleurytmi
Eurytmiworkshop på engelsk med
Christiane Hagemann og Michael Werner (Hamburg)
Deltagelse kan ske med og uden kendskab til eurytmi.
Tilmelding: Senest 1. oktober til Elisabeth Halkier-Nielsen
Læs mere...

9:30-17
Lørdag
15 oktober
NORDENS MYSTERIER
Foredrag ved Winfried Walther
I oldtidens Danmark drog en vogn ud ved forårsjævndøgn ført af frugtbarhedsgudinden Nerthus. Mand og kvinde fandt sammen, og den dreng, som blev født tættest på vintersolhverv, blev høvding.
De nordiske mysterietraditioner er så godt som glemte i dag, og sporerne efter dem er næsten udviskede.

I sit foredrag vil Winfried Walther ved nøgtern undersøgelse af historiske kendsgerninger og ved hjælp af egen oversanselig skuen prøve at afdække rødderne til de nordiske mysterier.

I oldtiden var Nordtyskland og Danmark ét og samme kulturområde. Winfried vil opspore livet ved frugtbarhedskulten ved Gudenåen i Jylland og Odinkulten ved den store stenformation, Externsteine, syd for Hannover.
Med udgangspunkt i den tidlige nordiske visdom vil han kaste lys over de aktuelle udviklingsmuligheder, så vi bedre kan forstå de opgaver, der ligger for nutidens Danmark.

Ved hjælp af store fotografier og illustrationer vil Winfried skabe en levende stemning omkring de gamle mysteriertraditioner.

Winfried Walther har studeret litteratur, historie og statskundskab. Lærer ved en Rudolf Steiner-skole gennem en længere årrække.
Læs mere...

10-15:30
Fredag
28 oktober
ATTACHMENT - THE BASICS
Kursus med den canadiske udviklingspsykolog Gordon Neufeld.
Indføring i forståelsen af barnets tilknytningsproces.
Kurset holdes på engelsk.
Pris: 500 kr.
Arr.: Neufeldkurser i Danmark og Rudolf Steiner Børnehaveseminariet Læs mere...
Tilmelding: gl@neufeldkurser.dk

8:15-14
Lørdag
29 oktober
ALPHA CHILDREN
Kursus med den canadiske udviklingspsykolog Gordon Neufeld.
Henvender sig til folk der tidligere har deltaget i Gordon Neufelds kurser, men er også åbent for andre.
Kurset holdes på engelsk.
Pris: 600 kr.
Arr.: Neufeldkurser i Danmark og Rudolf Steiner Børnehaveseminariet
Læs mere...
Tilmelding: gl@neufeldkurser.dk

9-16
Lørdag
29 oktober
til
30 oktober
Johannes Evangeliet
Jørgen Braren Lauritzen
Weekendkursus
JOHANNESEVANGELIET
VEJEN TIL DIN HØJERE BEVIDSTHED OG KRISTUS –

”GUD BLEV MENNESKE, FOR AT MENNESKET SKAL BLIVE GUDDOMMELIGT.”

Den traditionelle, dogmatiske kristendom begynder i vor tid at forvandle sig til en fri og erfaringsorienteret, kristen vej. Faklen gives fra apostlen Peter til evangelisten Johannes. Vi vil fordybe os i den johannæiske, esoteriske kristendom, der kommer til udtryk i johannesevangeliet – indvielsesvejens og glædens evangelium. Dette kursus vil gøre dig fortrolig med johannesevangeliet og hjælpe dig med at finde vejen og den guddommelige glæde i det. Sammen gennemgår vi kristusvejen i johannesevangeliet – Kristus’ fødsel, liv, lidelse, død og opstandelse og vi sætter fokus på kærlighedsbegrebet, mysterieindvielse, reinkarnations- og karmatanken i evangeliet. Johannesevangeliet skildres som en meditationsbog og vej, der sætter dig i kontakt med den levende kristusild og din egen højere bevidsthed. Du lærer at åbne dig for dit selv og den levende Kristus på fri, individuel vis samt modne og forvandle dine ”skyggesider” på konstruktiv, terapeutisk vis.
Kurset veksler mellem foredrag, meditation, samtale og gruppearbejde.
Kurset er inspireret af esoterisk kristendom, Rudolf Steiner og Valentin Tomberg

Til forberedelse og uddybning af weekendkurset tilbydes 3 kursusaftener i DOF Vendepunkt. De 3 aftener indeholder foredrag, meditation og samtale.

Kursusleder: magister, forfatter, psykospirituel terapeut Jørgen Braren Laurit-zen www.Laurit-zen.dk; tlf.25549578, email: Laurit-zen www.Laurit-zen.dk;
Weekendkursus d. 29.-30. oktober 2016 kl.10-18 i Aftenskolen Vendepunkt, Højbjerg Torv, Rosenvangsalle 251, 8270 Højbjerg
Pris: 1200 kr
Pris Weekendkursus og 3 torsdagskurser 1400 kr
Tilmelding til Jørgen Braren Lauritzen snarest muligt og senest d. 3. oktober.
Betaling senest d.21. oktober:
Beløbet overføres til:reg.nr.1551 kontonr:3633552371
Via mobilepay: tlf. 25549578

Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: 1200 / 1400 . Tilmelding: braren@stofanet.dk

10-18.00
Torsdag
03 november
OLDGRÆSKE MYSTERIER OG DERES FORBINDELSE MED VOR TIDS ESOTERIK
Foredrag ved Annelise Sadolin
De græske mysteriers indhold: Orpheus - Apollon - Dionysos.
Når vi benævner Grækenland som Europas vugge, mener vi hjemstedet for udviklingen af kunst, tænkning og statsdannelse. Imidlertid danner også de oldgræske mysterier grundlag for senere tiders europæisk åndserkendelse. Vi kan således i den udformning, Rudolf Steiner har givet nutidens esoteriske arbejde, finde vigtige træk fra de græske mysterier i forvandlet form.
Læs mere...
Entré: 60 kr. .
19:30
Lørdag
05 november
til
05 november
HVILKET SPROG TALER ANTROPOSOFIEN?
DEBATARRANGEMENT
Lør 05.11.2016 kl.10-16
HVILKET SPROG TALER ANTROPOSOFIEN?
DEBATARRANGEMENT
med Nicolai Petersen,Tyskland og Andrew Wolpert, England

Rudolf Steiner inkarnerede i den tysksprogede del af verden. Dermed blev tysk det sprog antroposofien blev givet til os på. Det tyske sprog var dengang, for godt 100 år siden, det sprog der var egnet til at give antroposofien et jordisk-fysisk udtryk. Er det stadig på tysk at vi skal videreudvikle vores forståelse af antroposofi og individualisere og omsætte den? Det tyske sprog har ligesom alle sprog udviklet sig siden Steiners tid. Hvor mange uden for de tysktalende lande taler i dag tysk? Skal stafetten gives videre til et andet sprog? Eller er det i globaliseringens tid en opgave for mange/alle sprog at yde de specifikke bidrag, de i deres forskellighed rummer muligheder for?

I følge med globaliseringen er engelsk trængt frem som et sprog der tales overalt. Det globaliserede engelsk er ikke identisk med det der tales i England eller USA. Der er mange engelsk. Er dette engelsk det sprog der kan blive bærer af den antroposofiske udvikling i verden?

Sprogets rolle, opgave og udvikling i vores menneskelige udvikling stiller os nogle udfordrende spørgsmål. Det engelske sprogs biografi og dynamik i verdenskulturen åbner op for yderligere uomgængelige spørgsmål. Antroposofiens sprog (ental og flertal) sætter endnu skarpere fokus på disse spørgsmål. Hvordan arbejder vi skabende og ansvarligt med de skatte vi har modtaget i de sidste 100 år, så vi over for os selv, hinanden, verden og hierarkierne kan realisere vores potentiale og mod til en fremtid der ikke kommer til at ligne det vi hidtil har kendt? Sproget kan holde os fangen, og sproget kan sætte os fri. (Andrew Wolpert)

Det engelske sprogs indtrængen i andre sprogområder er i hurtig fremdrift. I løbet af få årtier har vi set hvordan engelsk fra at være første fremmedsprog i skolen, mange steder er blevet eneste fremmedsprog; hvordan det i mange lande, især i den tredje verden, har fået status som andet modersmål ved siden af det lokale sprog. Som internationalt kommunikationssprog i forskellige sammenhænge er det altdominerende. Nationalsprogene bliver mere og mere trængt ud i en rolle som en slags dialekter – kun til daglig brug i hjemmet. Hvilke konsekvenser har det for sprogets potentiale for at erkende og bearbejde det erkendte? Er menneskehedens nye, vigtige opgave bevidst at pleje og videreudvikle sine sprog, ligesom den må pleje natur og miljø?(Nicolai Petersen)

Disse og andre spørgsmål er til debat den 5. november. De to debattører, Nicolai Petersen og Andrew Wolpert har igennem mange år forsket i sprogenes udvikling og deres rolle i vores forståelse af verden og os selv. Begge har publiceret artikler og holdt foredrag og seminarer i store dele af verden om bl.a. engelsk som universelt sprog. På mødet i Aarhus vil de i en første del fremlægge resultaterne af deres forskning og derefter diskutere med deltagerne hvilken vej udviklingen går, og hvad fremtiden rummer af muligheder.


PROGRAM

10:00-11:00 Oplæg
11:00-11.30 Kaffepause
11:30-12:30 Oplæg
12:30-13:30 Frokostpause
13:30-14:30 Debat/samtale
14:30-15:00 Kaffepause
15:00-16:00 Debat/samtale

Andrew Wolpert. *1947 i London. Ud fra sit arbejde med sprog, det engelske sprogs historie, Shakespeare, Parcival, renæssancekunst og antroposofi har Andrew Wolpert holdt kurser, seminarer og foredrag i Europa, Australien, Amerika og Asien. Arbejder aktuelt ved den Frie Højskole i Stuttgart.


Nicolai Petersen. 1952 i Giessen/Hessen. Har studeret germansk, slavisk og fin-ugrisk sprogvidenskab og arbejdet som underviser ved universitetet, Goethe-Instituttet og Snellman-Højskolen i Helsinki. 1992-2004 leder af Lærerseminariet for Waldorfpædagogik i Skt. Petersburg. P.t. russisklærer ved Widar-Schule i Bochum. Publikationer om russisk-, engelsk- og tyskundervisning i Steinerskolen og om sprogvidenskabelige spørgsmål i antroposofisk belysning.


Arrangementet foregår på dansk, engelsk og tysk. Der kan oversættes om nødvendigt.
Pris: 50,- kr.
Der kan købes frokostanretning (kr. 150) og kaffe/te med sødt og frugt i pauserne
Tilmelding, hvis man ønsker frokost senest 17.11.
Arr.nr. 2016-502
Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: 50,. inkl, kaffe . Tilmelding: info@vendepunkt.com

10-16.00
Mandag
07 november
MADSTUDIEGRUPPE
Gruppen laver ikke mad.
Vi går til baggrunden for en sund føde.
Ud fra Rudolf Steiners ”Johannes’ Apokalypse” i 13 foredrag holder vi studiekredsmøder på mandage i ulige uger kl. 19 fra 7. nov. 2016 til påsken.

Lars Mikkelsen, tlf. 4828 8700.
Mødeansvarlig: Biodynamisk Forbrugersammenslutning

19:00
Torsdag
17 november
EN NORDISK MYSTERIEIMPULS
Foredrag ved Anders Høier
I Norden havde forholdet mellem jord-, vand- og lyselementet en overordentlig stor betydning, når mennesker gennem mysterierne søgte at opleve inkarnationens mysterium og menneskelegemets dannelse. Det oplevedes bl.a. i de jyske fødselsmysterier. Hvordan kan vi forholde os til dette i dag? Hvor ligger kimene til at forstå fødsel og død? Hvad er materien i sit inderste væsen? Ved at forsøge at forstå fortiden kan vi få mulighed for at finde veje til kulturfornyende kræfter.
Læs mere...
Entré: 60 kr. .
19:30
Lørdag
26 november
til
27 november
JOHANNES-EVANGELIET
Weekend kursus med Jørene Braren Lauritzen
VEJEN TIL DIN HØJERE BEVIDSTHED OG KRISTUS

GUD BLEV MENNESKE, FOR AT MENNESKET SKAL BLIVE GUDDOMMELIGT.

Den traditionelle, dogmatiske kristendom begynder i vor tid at forvandle sig til en fri og erfaringsorienteret, kristen vej. Faklen gives fra apostlen Peter til evangelisten Johannes.
Læs mere...
Entré: 1200 kr . Tilmelding: braren@stofanet.dk

10-18
Onsdag
30 november
til
02 december
JULESPIL
De studerende opfører julespillet som marionetteater.

Adgang for børn fra 3 år.

Tilmeldig nødvendig.

Entré: Børn 20 kr. - voksne 40 kr.
Læs mere...

10 og 11
Torsdag
01 december
RUDOLF STEINER OG GRUNDLÆGGELSEN AF DE NYE MYSTERIER
Foredrag ved Olaf Nybo
Der har altid eksisteret mysterieskoler, hvor der blev undervist i okkult viden, men i dag har de gamle indvielsesmetoder ikke samme virkning som tidligere. Med udviklingen af Rudolf Steiners antroposofi og grundlæggelsen af de nye mysterier blev der igen givet mulighed for en bevidsthedsåbning og forståelse for det åndelige. I foredraget vil der blive fokuseret på Rudolf Steiners esoteriske virke fra begyndelsen af den første Esoteriske Skole i 1904 til etableringen af Michaelskolen som kerne i det Almene Antroposofiske Selskab efter Julestævnet i 1923/24.
Læs mere...
Entré: 60 kr. .
19:30