Startside

Tirsdag
19 december
JULESPILLENE
Selv i vor moderne verden lever Julebudskabet midt iblandt os. Er det udtryk for, at det har en kraft, der overlever tiden – endda stråler kraftfuldt ind i fremtiden?
Ansatte ved Rudolf Steiner-Skolen i Odense opfører de gamle julespil fra Oberufer.
Kristi fødselsspillet og Hyrdespillet hører vi om Maria bebudelse, den lange vandring til Betlehem, Jesusbarnets fødsel og derefter om hyrderne på marken, der gennem en åbenbaring ønsker at se den nye konge.
Alle er hjertelig velkomne! Læs mere...

19:00
Fredag
05 januar
til
06 januar
VINTERSTÆVNE
i Antroposofisk Selskab
Fra intellekt til imagination
– naturvidenskabens og åndsvidenskabens sprog

Fredag den 5. januar 2017
19.00-19.15 Velkomst Daniel Håkanson
19.15-20.45 Intellekt og imagination Anders Høier
Med mulighed for samtale efter foredraget

Lørdag 6. januar 2017
9.00-10.00 Mulighed for deltagelse i Menneskevielsens Handling
10.00-10.30 Kaffe med rundstykke
10.30-11.00 Naturvidenskabens sprog i livet Daniel Håkanson
11.00-12.00 Mikaels sprog i sanseanskuelsen Troels Ussing
12.00-13.30 Frokost
13.30-14.15 Eurytmi Elisabeth Halkier-Nielsen
14.15-15.00 Mikaels kraft i tænkningen Niels Henrik Nielsen
15.00-15.30 Kaffe med kage
15.30-16.00 De tre prøver i hverdagen Ellen Thuesen
16.00-17.00 Samtale Alle

Læs mere...

19:00
Søndag
07 januar
HELLIG TRE KONGERSPIL
Vi hører om De hellige tre Kongers lange vandring fra morgenlandet frem til deres møde med Herodes i Jerusalem.
Stjernen, som har ledt dem hele vejen, fører dem videre til Betlehem – til Den nye Konge, som de tilbeder og skænker deres dyrebare gaver.
Den onde Herodes, som ved djævelens hjælp kæmper for at komme dette barn til livs, falder til sidst i djævelens kløer og dør en ynkelig død.
Uegnet for børn under 4. klasse. Læs mere...

19:00
Søndag
07 januar
BETHLEHEM-STJERNEN
Et helligtrekongersstævne
Kl 11:15 - 12:30 Foredrag : "HVORNÅR BLEV JESUS FØDT?”,
Søren Toft beretter om en astronoms rationelle tilgang til et gammelt bibel-spørgsmål.

kl 13:30 - 15:00 Foredrag: "DE ØSTERLANDS VISE, DE TRE STJERNEMÆND”
Hvor kom de fra? Hvem var de, hvad forventede de, og hvad oplevede de?
Hvilken stjerne fulgte de?"
Åndsforskeren Winfried Walther beretter detaljeret ut fra flere vintres arbejde i akasja-krøniken, Jordens hukommelse.

Læs mere...

11:15-16
Onsdag
31 januar
PAS PÅ BIERNE
-de passer på dig.
Foredragsholdere: Lisbet og Hans Jørn Kolmos.
Vi vil fortælle om biernes liv, deres sprog og deres betydning for
planteverdenen og os mennesker. Og vi vil diskutere, hvorfor
bierne dør, og hvad vi kan gøre for at forhindre det.
Hans Jørn har passet bierne i Marjattas landbrug i mere end 30 år og vil fortælle om praktisk biavl og om ny indsigt om bier fra natur- og lægevidenskaben. Lisbet vil fortælle om Rudolf Steiners tanker om bierne og deres betydning.
Læs mere...
Entré: 70/50 kr .
19:30
Fredag
02 februar
ANTROPOSOFISK VOKSENVEJLEDER
Efteruddannelse
Efteruddannelsen som antroposofisk voksenvejleder er et tilbud til den, som arbejder med at instruere og vejlede andre voksne i at arbejde i et Rudolf Steiner-dagtilbud. Det kan være elever, jobpraktikanter, praktikanter fra et seminarium eller andre under uddannelse. Det kan også være nye kolleger eller en kollega som skifter stue/gruppe, og har brug for noget vejledning.
6 kursusdage: 2.februar, 2.marts, 3.marts, 6.april, 7.april, 4.maj 2018

Tilmelding senest 1.december 2017
Læs mere...
Tilmelding: kontakt@praktikvejleder.dk

9-16
Onsdag
21 februar
FRIHEDENS FILOSOFI
Foredrag ved Kirsten Skjerbæk
Rudolf Steiner skrev dette værk som 32-årig, da han boede i Weimar og var optaget af bl.a. Nietzsche. Det er sine steder meget slagfærdigt, men rummer samtidig allerede hans dybe esoteriske indsigt. Tænkningen er dét åndelige væsen, der forbinder os med verdensaltet og giver os adgang til vores eget inderste væsen, samtidig med at den lader os erkende dagligdags ting som kopper og andre genstande. Denne spændvidde vil foredraget indkredse.
Læs mere...
Entré: 70/50 kr .
19:30
Lørdag
03 marts
KAN VI HJÆLPE? OG MED HVAD?
Foredrag ved Ellen Thuesen
Sammenhæng mellem den voksne i udvikling og barnets udvikling.
Foredraget tager udgangspunkt i lovmæssigheder, der ligger i udviklingen fra barn til voksen. Hvilket menneskebillede kan ligge bag opgaven at styrke den individuelle egenart, At komme til sig selv.
Læs mere...
Entré: 70/50 kr .
9:15-11
Onsdag
14 marts
MUSIKUNDERVISNING I RUDOLF STEINER-SKOLEN
Foredrag ved Stefan Verner Jokumsen
Musikken og musikundervisningen er en stor del af skolegangen på en Rudolf Steinerskole. Helt fra klassesang og fløjtespil i de første klasser til overbygningens flerstemmige korsang og symforniorkesterklang. Men hvad er det ved arbejdet med
musikken, der virker så effektfuldt, at samtidens politikere, fagpersoner og musikskoler nu står på hovedet for at finde ud af, hvordan de kan reetablere musikundervisning i folkeskolen? Dette vil blive en lille fortælling om musikundervisningens fylde, om instrumenter og sociale strukturer, om at stemme i og klinge sammen i stræben efter harmoni.
Læs mere...
Entré: 70/50 kr .
19:30
Lørdag
17 marts
til
18 marts
BIODYNAMISK HAVEKURSUS
med Lars Mikkelsen
Det er godt, og det er let.

I sit princip kan biodynamisk dyrkning læres på få timer.
Det praktiske arbejde er næsten som i enhver have. Lær at bruge Såkalenderen, om hvordan en kompostbunke sættes op, og om hvordan de biodynamiske præparater skaffes og anvendes. Der kommer konkrete anvisninger, så tag støvler og varmt tøj med.
Ingolf vil vise os beskæringen af frugttræer.
Vi vil også tale om maden. Om hvorfor den biodynamiske føde overtrumfer alt andet i kvalitet.
Læs mere...
Entré: 1200 kr .
11:00