Startside

Lørdag
26 august
til
28 oktober
KOM OG FÅ INSPIRATION TIL DINE ÅRSTIDSBORDE
workshop med Vivi Kej og Helle Nygaard
Vi vil over 3 lørdage filte enkle årstidsdukker, så I derhjemme kan pynte smukke borde eller tableauer efter årstidens stemning.
Tilmelding: Senest 18. august 2017 pr. telefon til Vivi 2323 7492 eller Helle 6133 8355.
Lørdag den 30.september kl 8-11. Det er en skolelørdag.
Læs mere...

9-12
Onsdag
13 september
til
22 november
MALEKURSUS
10 onsdage med Birgit Svansø
Farver mellem lys og mørke
På kurset skal vi arbejde med akvarelmaleri og eventuelt pastelkridt.
Emnet er at eksperimentere med farverne, som opstår mellem mørke og lys. Det er fænomener, vi har god mulighed for at opleve, når vi lever i Norden.
Alle kan deltage, om man er begynder eller øvet. Det at arbejde kunstnerisk er berigende.
Tilmelding og evt. spørgsmål: Birgit Svansø, tlf. 65 31 57 67.

Læs mere...

18-20
Tirsdag
03 oktober
til
12 december
RUDOLF STEINERS IMPULSER
Antroposofisk arbejdsgruppe med Erik Frydenlund
10 tirsdage i eurytmisalen
Biodynamisk inspireret biavl: 3., 10. og 24. oktober.
Biodynamisk landbrug: 31. oktober, 7. og 14. november.
Naturen, hvad skal vi med den?: 21. og 28. november.
Ånden i naturen og mig: 5. og 12. december.
Tilmelding på mail: erikfrydenlund@gmail.com
Læs mere...

20-21:15
Tirsdag
03 oktober
til
12 december
TIRSDAGSEURYTMI
med eurytmist Erik Frydenlund
Der vil i denne sæson være fokus på grundlæggende eurytmiøvelser.
Vi vil veksle mellem fysiske øvelser, som får pulsen op og giver sved på panden – og stille øvelser, som styrker vores tilstedeværelse i nuet (mindfulness i bevægelse).
Eurytmi er lette bevægelser, som virker i dybden. Eurytmi arbejder ikke kun med det fysiske, men også med livskræfterne og styrker derfor vores livsenergi og velbefindende i kroppen.
Kurset er åbent for alle interesserede – kom gerne første gang og prøv, om det er noget for dig.
Læs mere...

18:30
Onsdag
25 oktober
EGOISTEN, LØGNEREN OG DEN ONDE
- OM FORVANDLING OG FANTASI
Foredrag ved Niels Henrik Nielsen.
Hvorfor er vi ikke sådan, som vi gerne vil være – uselviske, sandfærdige og gode? Vi gør hele tiden det modsatte, og derfor bliver verden fyldt med egoisme, løgne og ondskab. Det gælder på alle livets områder, lige fra de personlige forhold til de store internationale begivenheder. Hvorfor er det så svært at gøre noget ved det? Rudolf Steiner har givet en nøgle til at forstå problemet – og til at kunne gøre noget ved det. Måske kan jeg ikke lige ændre Trump og Putin, men jeg kan da prøve at ændre mig selv – og hvorfor skulle det være mindre værd?
Læs mere...
Entré: 70/50 kr .
19:30
Fredag
27 oktober
til
29 oktober
The Forces Behind the Zodiac Trigons
Ursula Zimmermann
- and Their Relations to the Elements.
Eurytmi-workshop
Hvilken kraft gemmer der sig i Dyrekredsens trigoner?
Hvorledes forholder de sig til elementerne: jord, vand, luft og ild?

De tolv stemninger af Rudolf Steiner, om planeternes gang gennem Dyrekredsen, danner grundlag for de eurytmiske øvelser og samtaler. Der vil her blive fokuseret på forholdet til de fire elementer: jord, vand, luft og varme/ild. Workshoppen er en fortsættelse af tre tidligere kurser, men det er muligt at springe ind også uden forkundskab. (Se intro-tilbud torsdag d. 19. oktober kl. 19:30)
Kurset holdes primært på engelsk, men med mulighed for oversættelse begge veje.
Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: 700.- / 500.- inkl forplejning . Tilmelding: info@vendepunkt.com

19.00
Fredag
10 november
til
11 november
Mennesket og fellesskapet.
dr. philos. Hans Kolstad
Antroposofiens betydning for menneskeheten idag
Kurset tar sikte på å formidle en dypere forståelse av menneskehetens åndelige situasjon sett i et antroposofisk perspektiv. Følgende emner vil bli tatt opp:
- Menneskets åndelige opprinnelse og utviklingshistorie
- Kristus’ betydning for mennesket idag
- Menneskehetens åndelige fødsel
- Vår tid åndelig belyst
- Grunnlaget for en åndsvitenskap belyst ut fra menneskehetens fremtidige utvikling
- Menneskehetens åndelige innvielse i den kommende tid
Læs mere...
Mødeansvarlig: DOF Vendepunkt
Entré: Ialt kr 650.- inkl fuld forplejning . Tilmelding: info@vendepunkt.com

19:30
Onsdag
15 november
til
20 november
ELEMENTERNE
International konference for kvinder i landbruget
Konferencen foregår på tysk, men hvis det ønskes vil der blive dansk oversættelse. Det var Maria Thun der i sin tid tog initiativ til denne årlige konference for landbrugkvinder.
Mere information hos Elke Lorenzen tlf 7447 5479Tilmelding: el@lundsgaarde.dk

Onsdag
06 december
ADVENTSTIDEN
- er forventningernes tid – om det der skal komme, nemlig julen.
For børn er det forholdsvist nemt at komme i denne glædelige stemning over det, der er på vej – det lille Jesusbarns fødsel. For voksne kræver det ofte en større anstrengelse at forstå, hvad der gemmer sig i det, som julen kan bringe os.
Foredragsholder: Stefan Frister
Præst i Kristensamfundet - for Odense og Aarhus. Læs mere...
Entré: 70/50 kr .
19:30
Tirsdag
19 december
JULESPILLENE
Selv i vor moderne verden lever Julebudskabet midt iblandt os. Er det udtryk for, at det har en kraft, der overlever tiden – endda stråler kraftfuldt ind i fremtiden?
Ansatte ved Rudolf Steiner-Skolen i Odense opfører de gamle julespil fra Oberufer.
Kristi fødselsspillet og Hyrdespillet hører vi om Maria bebudelse, den lange vandring til Betlehem, Jesusbarnets fødsel og derefter om hyrderne på marken, der gennem en åbenbaring ønsker at se den nye konge.
Alle er hjertelig velkomne! Læs mere...

19:00
Søndag
07 januar
HELLIG TRE KONGERSPIL
Vi hører om De hellige tre Kongers lange vandring fra morgenlandet frem til deres møde med Herodes i Jerusalem.
Stjernen, som har ledt dem hele vejen, fører dem videre til Betlehem – til Den nye Konge, som de tilbeder og skænker deres dyrebare gaver.
Den onde Herodes, som ved djævelens hjælp kæmper for at komme dette barn til livs, falder til sidst i djævelens kløer og dør en ynkelig død.
Uegnet for børn under 4. klasse. Læs mere...

19:00
Søndag
07 januar
BETHLEHEM-STJERNEN
Et helligtrekongersstævne
Kl 11:15 - 12:30 Foredrag : "HVORNÅR BLEV JESUS FØDT?”,
Søren Toft beretter om en astronoms rationelle tilgang til et gammelt bibel-spørgsmål.

kl 13:30 - 15:00 Foredrag: "DE ØSTERLANDS VISE, DE TRE STJERNEMÆND”
Hvor kom de fra? Hvem var de, hvad forventede de, og hvad oplevede de?
Hvilken stjerne fulgte de?"
Åndsforskeren Winfried Walther beretter detaljeret ut fra flere vintres arbejde i akasja-krøniken, Jordens hukommelse.

Læs mere...

11:15-16
Onsdag
31 januar
PAS PÅ BIERNE
-de passer på dig.
Foredragsholdere: Lisbet og Hans Jørn Kolmos.
Vi vil fortælle om biernes liv, deres sprog og deres betydning for
planteverdenen og os mennesker. Og vi vil diskutere, hvorfor
bierne dør, og hvad vi kan gøre for at forhindre det.
Hans Jørn har passet bierne i Marjattas landbrug i mere end 30 år og vil fortælle om praktisk biavl og om ny indsigt om bier fra natur- og lægevidenskaben. Lisbet vil fortælle om Rudolf Steiners tanker om bierne og deres betydning.
Læs mere...
Entré: 70/50 kr .
19:30
Fredag
02 februar
ANTROPOSOFISK VOKSENVEJLEDER
Efteruddannelse
Efteruddannelsen som antroposofisk voksenvejleder er et tilbud til den, som arbejder med at instruere og vejlede andre voksne i at arbejde i et Rudolf Steiner-dagtilbud. Det kan være elever, jobpraktikanter, praktikanter fra et seminarium eller andre under uddannelse. Det kan også være nye kolleger eller en kollega som skifter stue/gruppe, og har brug for noget vejledning.
6 kursusdage: 2.februar, 2.marts, 3.marts, 6.april, 7.april, 4.maj 2018

Tilmelding senest 1.december 2017
Læs mere...
Tilmelding: kontakt@praktikvejleder.dk

9-16
Onsdag
21 februar
FRIHEDENS FILOSOFI
Foredrag ved Kirsten Skjerbæk
Rudolf Steiner skrev dette værk som 32-årig, da han boede i Weimar og var optaget af bl.a. Nietzsche. Det er sine steder meget slagfærdigt, men rummer samtidig allerede hans dybe esoteriske indsigt. Tænkningen er dét åndelige væsen, der forbinder os med verdensaltet og giver os adgang til vores eget inderste væsen, samtidig med at den lader os erkende dagligdags ting som kopper og andre genstande. Denne spændvidde vil foredraget indkredse.
Læs mere...
Entré: 70/50 kr .
19:30
Lørdag
03 marts
KAN VI HJÆLPE? OG MED HVAD?
Foredrag ved Ellen Thuesen
Sammenhæng mellem den voksne i udvikling og barnets udvikling.
Foredraget tager udgangspunkt i lovmæssigheder, der ligger i udviklingen fra barn til voksen. Hvilket menneskebillede kan ligge bag opgaven at styrke den individuelle egenart, At komme til sig selv.
Læs mere...
Entré: 70/50 kr .
9:15-11
Onsdag
14 marts
MUSIKUNDERVISNING I RUDOLF STEINER-SKOLEN
Foredrag ved Stefan Verner Jokumsen
Musikken og musikundervisningen er en stor del af skolegangen på en Rudolf Steinerskole. Helt fra klassesang og fløjtespil i de første klasser til overbygningens flerstemmige korsang og symforniorkesterklang. Men hvad er det ved arbejdet med
musikken, der virker så effektfuldt, at samtidens politikere, fagpersoner og musikskoler nu står på hovedet for at finde ud af, hvordan de kan reetablere musikundervisning i folkeskolen? Dette vil blive en lille fortælling om musikundervisningens fylde, om instrumenter og sociale strukturer, om at stemme i og klinge sammen i stræben efter harmoni.
Læs mere...
Entré: 70/50 kr .
19:30